Novinky

Bez manažérov to nejde

Viete si predstaviť firmy bez manažérov? Že by si akýkoľvek zamestnanec sám určoval čo bude robiť a čo nie bez ohľadu na potreby firmy? Asi by to nefungovalo. A rovnako by to nefungovalo ani pri dobrovoľníctve.

Manažérom dobrovoľníkov je ich koordinátor. Nejde o žiadnu dobrovoľnícku pozíciu. Je to uznaná profesia, ktorá je zapísaná v Národnej sústave povolaní.Koordinátor musí vedieť vybrať, zaškoliť, motivovať a udržať si dobrovoľníkov pre daný dobrovoľnícky program. Je preň zárukou kvality.

Koordinátori dobrovoľníkov dostávajú plat

Na rozdiel od dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas a energiu druhým zdarma a bez nároku na finančnú odmenu, ich koordinátori sú platení. Dôvod je jednoduchý. Rovnako ako manažér v úspešnej firme aj koordinátor dobrovoľníkov musí byť dostatočne kvalifikovaný, mať potrebné kompetencie pre svoju prácu, stále sa vzdelávať, pravidelne komunikovať a motivovať svojich ľudí. Ak je kvalitný manažér, rastú aj zamestnanci, firma a klienti. To isté platí aj pre koordinátorov dobrovoľníkov.

Certifikát koordinátora nedostane každý

Minimálne kritérium pre manažéra dobrovoľníkov je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Ak chce koordinátor získať aj oficiálne osvedčenie Koordinátora dobrovoľníkov má dve možnosti. V prvom prípade sa môže zúčastniť akreditovaného vzdelávacieho programu s názvom Tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý pravidelne organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Po školení musí vypracovať manuál práce s dobrovoľníkmi pre svoju organizáciu. Ak je manuál kvalitný, koordinátor získa osvedčenie akreditované MŠVVaŠ v SR. Druhou možnosťou je, že koordinátor získa osvedčenie od tzv. Validačnej komisie. V takom prípade musí mať minimálne dvojročnú praktickú skúsenosť s manažovaním dobrovoľníkov. Takáto dĺžka praxe by mala byť dostatočná, aby zvládol profesionálne vykonávať svoju prácu. Následne prejde základným a pokročilým tréningom. Potom validačná komisia rozhodne o udelení alebo neudelení osvedčenia na túto pozíciu. Validačná komisia je nezávislý orgán alebo organizácia, ktorú tvoria experti v oblasti dobrovoľníctva a posudzuje súlad vedomostí a zručností jednotlivca s vopred stanovenými požiadavkami.

Práca koordinátora dobrovoľníkov v kocke

Koordinátor dobrovoľníkov riadi konkrétny dobrovoľnícky program. Príkladom môže byť náš dlhodobý program Som tu pre Teba. Dobrovoľníci v rámci neho doučujú deti v krízových centrách. Koordinátor tohto projektu zabezpečuje nábor dobrovoľníkov pre tento program. Potom čo ich vyberie, stará sa, aby dobrovoľníci mali k dispozícii potrebné veci na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. V tomto prípade ide napríklad o zaškolenie či školské pomôcky. Koordinátor zároveň riadi vzťahy medzi dobrovoľníkmi, zamestnancami organizácie, ktorej pomáhajú (krízové centrum) a jej klientmi. Pravidelne s dobrovoľníkmi komunikuje a motivuje ich. Organizuje intervízie a supervízie. Okrem toho uzatvára zmluvy s dobrovoľníkmi, organizuje program doučovania, ukončuje prácu s dobrovoľníkmi, vystavuje potvrdenia, píše správy zo stretnutí a záverečné správy a podobne.

Neustále vzdelávanie sa

Aby sa nezaspalo na vavrínoch aj koordinátor dobrovoľníkov sa musí neustále vzdelávať a získať nové zručnosti. Naše dobrovoľnícke centrum preto ponúka organizáciám, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi v Bratislavskom kraji, možnosť pravidelných konzultácií, tréningov a supervízií, na ktorých si môžu overiť správnosť svojich postupov a zvyšovať svoju profesionalitu, prípadne predchádzať vyhoreniu. Každú druhú stredu robíme workshopy o koordinovaní dobrovoľníkov a rovnako tiež organizujeme Večernú školu manažmentu dobrovoľníkov.

Ak sa Vám páči naša práca a chceli by ste nás podporiť, stačí kliknúť tu.
Ak chcete začať s dobrovoľníctvom môžete tak urobiť napríklad tu.
Zdroj: Článok bol pôvodne uverejnený ako BLOG v sekcii Blog.sme.sk

späť na zoznam