Novinky

Chráňme krajinu Dunaja

Dobrovoľnícky program Chráňme krajinu Dunaja je určený pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí majú vzťah k enviro témam a chcú pomáhať pri ochrane životného prostredia v Bratislavskom kraji. Na projekte spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) a ďaľšími neziskovými organizáciami, ktoré pracujú v tejto téme.

Hlavným prínosom dobrovoľníckeho programu je pozitívny dopad na miestne a regionálne spoločenstvo / obce prostredníctvom posilnenia miestych spoločenstiev, ale aj aktivít na regionálnej úrovni pomocou aktívnej účasti občanov. Úlohou programu je zapojiť všetkých, ktorí sa zaujímajú o enviro aktivity v Bratislavskom kraji a prispievať k rozvoju dobrovoľníctva v oblasti životného prostredia v našom regióne. Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, ktorí sa do programu zapojí získava podporu v environmentálnej výchove a zároveň je vedený k zvyšovaniu povedomia a ovplyvňovania environmentálnej politiky, a to na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Dobrovoľnícke aktivity počas letných prázdnin sa vykonávajú v lokalitách Devínska hradná skala, Devínska lesostep, Hrabiny, Štokeravská vápenka, Pánsky diel, Chorvátske rameno, ktoré sú v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy. Konkrétne sa jedná o kosenie, hrabanie, odstraňovanie náletov a inváznych rastlít a vyznačovanie hraníc chránených území. Všetky aktivity budú prebiehať v mesiacoch júl - august.

Ak máte chuť a záujem zapojiť sa, ozvite sa nám na bdc@dobrovolnictvoba.sk alebo telefonicky na 0907 834 314. Ako prebieha dobrovoľnícky program a podmienky zapojenia sa nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Tešíme sa na Vás
Tím BDC

V roku 2020 realizujeme dobrovoľnícky program Chráňme krajinu Dunaja vďaka finančnej podpore: Projekt Európske zbory solidarity, ktorý je financovný z finančných prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Erazmus +, MŠVVaŠ v SR a IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

späť na zoznam