Novinky

Čistenie a upratovanie Vodnej veže

Akciu nám spríjemnila aj historická prednáška pána Stassela, živá folková hudba ale predovšetkým prasknutá hadica- fontánka, pod ktorou sme sa všetci v tento horúci deň osviežovali.

Ďakujeme zamestnancom firmy GFI, a.s., zamestnancom Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a jednotlivcom, ktorí sa akcie zúčastnili! Ste super!

Foto: Lukáš Gál

späť na zoznam