Novinky

Čo sme zistili v projekte Zaži Talent?

Cieľom projektu ZAŽI TALENT bolo zabezpečiť a prezentovať dôkazy o pozitívnom vplyve práce s mládežou v oblasti dobrovoľníctva na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí, a tým prispieť k zvýšeniu kvality a prestíže práce s mládežou.

 

Ako sme na to išli?

V prvej časti projektu sme v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Nitrianskym centrom dobrovoľníctva realizovali výskum vo svojich krajoch, ktorý mal preukázať a preukázal pozitívny vplyv práce s mládežou v oblasti dobrovoľníctva na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí. V druhej fáze sme výpovede vybraných jednotlivcov, ktorí sa výskumu zúčastnili dokumentovali aj prostredníctvom videa. Tretia časť projektu pozostávala z vypracovania štúdie o pozitívnych prínosoch dobrovoľníctva na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí.

 

Čo sme zistili? 

V prvom rade to, čo sme už tušili. Že dobrovoľníctvo je super a každému, kto sa doň zapojí dáva niečo, čo nikde inde nenájde. Pre každého dobrovoľníka/dobrovoľníčku má dobrovoľnícka skúsenosť špecifické a jedinečné benefity odvíjajúce sa od charakteru vykonávaných aktivít, ich dĺžky, frekvencie, cieľovej skupiny či organizácie, v rámci ktorej pôsobia. Cesty mladých ľudí k dobrovoľníctvu sú dôkazom toho, že pre spojenie s dobrovoľníctvom je dôležitý osobný kontakt s ľuďmi, ktorí sú aktívnymi dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo túto činnosť organizujú. Mladí ľudia pritom s nimi prichádzajú priamo do kontaktu. Existuje však aj skupina mladých ľudí, ktorú s dobrovoľníctvom spája ich vlastná iniciatíva a záujem.

 

Chcete viac?

Prínosy dobrovoľníctva pre mladých ľudí sa prejavujú v emocionálnej, kognitívnej aj konatívnej oblasti. Dobrovoľníctvo je zdrojom sociálnych interakcií, pozitívnych zážitkov a pocitov, priestorom na rozvoj kľúčových kompetencií i ďalších špecifických vedomostí, zručností a schopností. Vďaka dobrovoľníctvu môžu mladí ľudia meniť svoje postoje, hodnoty, hodnotové orientácie či pohľady na život, ale aj svoj životný štýl. Dobrovoľníctvo otvára nové možnosti, je spestrením, obohatením, prináša pocit zmysluplnosti, potrebnosti, užitočnosti a sebarealizácie. Umožňuje vyskúšať nové veci, konfrontovať sa s nepoznaným či prekonávať svoje hranice, ale aj cestovať a spoznávať nové krajiny. V oblasti spoločenského života môžeme dobrovoľníctvo vnímať ako cestu k rozvoju osobnej a sociálnej zodpovednosti, angažovanosti a participácii mladých ľudí.

Komplexné výsledky, ku ktorým sme v priebehu výskumu dospeli, si môžete už čoskoro prečítať na našom webe. K dispozícii sú dve publikácie- odborná a populárna, ako aj 21 interaktívnych videí mladých ľudí, ktorí vám sami povedia, aké skúsenosti prostredníctvom dobrovoľníctva nadobudli a ako ich mohli využiť.

 

Projekt je financovaný z dotácie MŠVVaŠ SR.

späť na zoznam