Novinky

Diskusia o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a OS

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na diskusiu o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a OS, ktorá sa bude konať dňa 5. 2. 2020 (streda) o 9:00 hod. v budove Národného osvetového centra (V-Klub), Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava. V úvode podujatia budú prezentované prvotné výstupy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (Výskum MNO a OS). Nasledovať bude diskusia k prezentovaným výstupom a zber podnetov z prostredia mimovládnych organizácii a občianskej spoločnosti.

V prípade záujmu prosím vyplňte krátky registračný formulár.

Text je prebratý z pozvánky Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

späť na zoznam