Novinky

Do Bratislavy dobro došlo!

Bratislavské dobrovoľnícke centrum v auguste opäť odštartovalo kampaň Bratislavského týždňa dobrovoľníctva. Jej vizuál aj slogan zaváňa dovolenkou a medzi ľudí šíri vôňu mora a levandúl. Účel kampane však ostáva aj do tretice nezmenený. Prilákať k dobrovoľníctvu čo najväčší počet ľudí a dať im okúsiť jeho návykovú chuť.

Jedným z hlavných poslaní Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) je združovať a motivovať ľudí ochotných pomáhať organizáciám, ktoré túto pomoc pri svojej každodennej činnosti potrebujú. Jednou z ciest, ktorá im umožňuje svoje poslanie úspešne napĺňať je Bratislavský týždeň dobrovoľníctva. Každým rokom rastie počet zapojených organizácií aj potenciálnych dobrovoľníkov a ani v treťom ročníku si organizátorky nekladú nízke ciele. „Pevne veríme, že sa nám prostredníctvom organizácií, s ktorými celoročne spolupracujeme podarí vytvoriť také množstvo rôznorodých dobrovoľníckych príležitostí, v akom bude mať šancu sa nájsť naozaj každý. Ale nie je to pre nás len o číslach. Chceme, aby tí, ktorí sa rozhodnú zapojiť, získali dobrý pocit a silný zážitok, ktorý dobrovoľníctvo skutočne prináša,“ hovorí Gabriela Podmaková, výkonná riaditeľka BDC.

Bratislavský kraj nie je jediný, ktorý má svoj týždeň dobrovoľníctva. Takmer všetky regionálne dobrovoľnícke centrá na Slovensku sa v tomto roku zosynchronizovali a výsledkom je jednotná mediálna kampaň a spoločný týždeň venovaný dobrovoľníctvu, týždeň od 16-teho do 22-hého septembra. Stačí ísť na stránku www.tyzdendobrovolnictva.sk, ktorá každého nasmeruje tam kam potrebuje.

Počas týždňa dobrovoľníctva je možné zapojiť sa do rôznych aktivít – napríklad pomôcť s maľovaním izieb v domove pre seniorov, s verejnou zbierkou, s obnovou zruinovaného trenažéra pre záchranárske psy, s opravou bicyklov, či vysádzaním kvetov. „Sme pripravené aj na ľudí, ktorí pri hľadaní dobrovoľníckej príležitosti uprednostnia osobný kontakt pred internetom. V rámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva bude možné sa s predstaviteľmi organizácií stretnúť aj na Trhu dobrovoľníctva v Starej Tržnici, alebo priamo v organizáciách, ktoré budú mať v programe Deň otvorených dverí,“ dodáva Soňa Tatić, projektová manažérka BDC. Potenciálni dobrovoľníci sa tak dozvedia viac o organizáciách a ich dobrovoľníckych programoch a podľa toho sa potom môžu rozhodnúť, či chcú v organizácii pomáhať aj po skončení Bratislavského týždňa dobrovoľníctva alebo nie.

Pre ľudí s chuťou pomáhať, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva nemôžu zapojiť, je BDC otvorené a ochotné poradiť aj každý iný pracovný týždeň a dobrovoľnícke príležitosti je možné celoročne nájsť aj na jeho webovej stránke www.dobrovolnictvoba.sk.

Kampaň Bratislavského dobrovoľníckeho centra podporilo: Hlavné mesto SR Bratislava, MŠVVaŠ v SR, Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Triad Advertising, iProspect, Binary-bay s.r.o., Nadácia SLSP, Azet.sk, 7Plus, Pravda.sk, Best FM, Aliancia Stará Tržnica, Nadácia ZSE, Bigmedia, Imagewell, Jemné melódie BA, Rádio Jemné, Rádio Vlna, LED Promotion. Všetkým partnerom srdečne ďakujeme za podporu dobrovoľníctva v Bratislave.

V prípade otázok ohľadne zapojenia nám píšte, volajte alebo pošlite holuba :)

Kontakt pre organizácie: Soňa Tatić, sona(zavinac)dobrovolnictvoba.sk
Kontakt pre dobrovoľníkov, pre školy a firmy: Lucia Johanesová, lucia(zavinac)dobrovolnictvoba.sk, +421 918 569 781
Kontakt pre médiá: Gabriela Podmaková, gabika(zavinac)dobrovolnictvoba.sk, +421 918 648 175

späť na zoznam