Novinky

Do Bratislavy dobro došlo!

Bratislavské dobrovoľnícke centrum v auguste opäť odštartovalo kampaň Bratislavského týždňa dobrovoľníctva. Jej vizuál aj slogan zaváňa dovolenkou a medzi ľudí šíri vôňu mora a levandúl. Účel kampane však ostáva aj do tretice nezmenený. Prilákať k dobrovoľníctvu čo najväčší počet ľudí a dať im okúsiť jeho návykovú chuť.

Jedným z hlavných poslaní Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) je združovať a motivovať ľudí ochotných pomáhať organizáciám, ktoré túto pomoc pri svojej každodennej činnosti potrebujú. Jednou z ciest, ktorá im umožňuje svoje poslanie úspešne napĺňať je Bratislavský týždeň dobrovoľníctva. Každým rokom rastie počet zapojených organizácií aj potenciálnych dobrovoľníkov a ani v treťom ročníku si organizátorky nekladú nízke ciele. „Pevne veríme, že sa nám prostredníctvom organizácií, s ktorými celoročne spolupracujeme podarí vytvoriť také množstvo rôznorodých dobrovoľníckych príležitostí, v akom bude mať šancu sa nájsť naozaj každý. Ale nie je to pre nás len o číslach. Chceme, aby tí, ktorí sa rozhodnú zapojiť, získali dobrý pocit a silný zážitok, ktorý dobrovoľníctvo skutočne prináša,“ hovorí Gabriela Podmaková, výkonná riaditeľka BDC.

Bratislavský kraj nie je jediný, ktorý má svoj týždeň dobrovoľníctva. Takmer všetky regionálne dobrovoľnícke centrá na Slovensku sa v tomto roku zosynchronizovali a výsledkom je jednotná mediálna kampaň a spoločný týždeň venovaný dobrovoľníctvu, týždeň od 16-teho do 22-hého septembra. Stačí ísť na stránku www.tyzdendobrovolnictva.sk, ktorá každého nasmeruje tam kam potrebuje.

Počas týždňa dobrovoľníctva je možné zapojiť sa do rôznych aktivít – napríklad pomôcť s maľovaním izieb v domove pre seniorov, s verejnou zbierkou, s obnovou zruinovaného trenažéra pre záchranárske psy, s opravou bicyklov, či vysádzaním kvetov. „Sme pripravené aj na ľudí, ktorí pri hľadaní dobrovoľníckej príležitosti uprednostnia osobný kontakt pred internetom. V rámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva bude možné sa s predstaviteľmi organizácií stretnúť aj na Trhu dobrovoľníctva v Starej Tržnici, alebo priamo v organizáciách, ktoré budú mať v programe Deň otvorených dverí,“ dodáva Soňa Tatić, projektová manažérka BDC. Potenciálni dobrovoľníci sa tak dozvedia viac o organizáciách a ich dobrovoľníckych programoch a podľa toho sa potom môžu rozhodnúť, či chcú v organizácii pomáhať aj po skončení Bratislavského týždňa dobrovoľníctva alebo nie.

Pre ľudí s chuťou pomáhať, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva nemôžu zapojiť, je BDC otvorené a ochotné poradiť aj každý iný pracovný týždeň a dobrovoľnícke príležitosti je možné celoročne nájsť aj na jeho webovej stránke www.dobrovolnictvoba.sk.

Kampaň Bratislavského dobrovoľníckeho centra podporilo: MŠVVaŠ v SR, Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Hlavné mesto SR Bratislava, iProspect, Triad Advertising, Binary-bay s.r.o., Nadácia SLSP, Aliancia Stará Tržnica, Nadácia ZSE. Všetkým partnerom srdečne ďakujeme za podporu dobrovoľníctva v Bratislave.

V prípade otázok ohľadne zapojenia nám píšte, volajte alebo pošlite holuba :)

Kontakt pre organizácie: Soňa Tatić, sona(zavinac)dobrovolnictvoba.sk
Kontakt pre dobrovoľníkov, pre školy a firmy: Lucia Johanesová, lucia(zavinac)dobrovolnictvoba.sk, +421 918 569 781
Kontakt pre médiá: Gabriela Podmaková, gabika(zavinac)dobrovolnictvoba.sk, +421 918 648 175

späť na zoznam