Novinky

Dobrovoľníci pomáhajú Slovensku

Ceníme si, že chcete pomáhať ako dobrovoľník alebo dobrovoľníčka počas plošného testovania. Prosím, berte na vedomie, že Zákon o dobrovoľníctve (406/2011) stanovuje ako jeden zo základných atribútov dobrovoľníckej činnosti jej vykonávanie bez nároku na finančnú odmenu. Zároveň je všeobecne prijímanou zásadou, že dobrovoľník/čka nesmie suplovať úlohy, ktoré má plniť osoba v pracovno- právnom vzťahu.

V prípade, že sa do pomoci zapájate a budete pomáhať pri organizačnom zabezpečení testovania ako dobrovoľníci, odporúčame uzatvárať len Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Ako dobrovoľníci máte nárok na uhradenie skutočne preukázaných nákladov na výkon dobrovoľníckej činnosti (doprava, strava..). Nemenej dôležitý krok je zaškolenie dobrovoľníkov o dodržiavaní protiepidemiologických zásad. Prejavená dobrá vôľa ľudí ešte neznamená, že máte aj dostatočné vedomosti, ako sa počas výkonu dobrovoľníckej činnosti v exponovaných priestoroch správne chrániť a znižovať riziko nákazy. V takýchto mimoriadnych situáciách by práca s dobrovoľníkmi mala spĺňať tie najvyššie kvalitatívne štandardy. Plné znenie vyhlásenia Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktoré je určené samosprávam, nájdete tu. 

Držme si všetci palce, aby sme túto situáciu úspešne zvládli! Želáme všetko dobré a veľa zdravia. 

Ako dobrovoľník môžete pomáhať aj vo vašej mestskej časti (zoznam pravidelne aktualizujeme):

  • Všeobecná registrácia prebieha cez stránku kampane: https://spolocnazodpovednost.sk/registrovat 
  • Dobrovoľníci na celoplošné testovanie na COVID19 do MČ Rača. Kontaktnou osobou pre dobrovoľníkov je Lenka Antalová Plavúchová: lenka.antalova.plavuchova@raca.sk 
  • Dobrovoľníci na celoplošného testovanie na COVID 19 do MČ Staré mesto. Registrácia je cez tento formulár
  • Dobrovoľníci na celoplošného testovanie na COVID 19 do MČ Nové mesto. Môžete sa prihlásiť na adresu: testovanie@banm.sk a zanechať na seba nasledujúce údaje: meno, priezvisko, mail, tel. č., v ktorom termíne by sa mohli zúčastniť a štvrť/adresu bydliska odkiaľ ste prípadne adresu bydliska (ak ste mimo MČ NM)
  • Dobrovoľníci na celoplošného testovanie na COVID 19 do MČ Karlova Ves. Môžete sa prihlásiť na adresu: estovanie@karlovaves.sk a zanechať svoje meno, priezvisko a tel. číslo.

Pred začiatkom akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti si môžete prečítať aj nasledujúce odporúčania:

V prípade otázok alebo nejasností ohľadne zapájania dobrovoľníkov do aktivít počas pandémie sa na nás môžete s dôverou obrátiť!

Tím BDC

späť na zoznam