Novinky

Dobrovoľnícky deň Ericsson

Dobrovoľníci dostali do rúk hrable, metle, mačety a napichovače na smeti a dali sa rýchlo do práce. Areál očistili od napadaného lístia a konárov, vyzbierali smeti a vysekali prerastenú burinu. Ich entuziasmus sa prejavil aj v tom, ze sa im podarilo z mokrých halúzok a lístia zapáliť a udržať oheň.

Po dobre vykonanej dobrovoľníckej práci s úsmevami na tvárach, by si určite zaslúžili aspoň malú opekačku, ktorá však bola zrušená kvôli nestálosti počasia. Namiesto nej ich čakal 3km zostup z Kačína na Železnú Studienku. Takýto temabuilding je u nich v Ericssone novinkou, ale páčilo sa im a chcú do toho ísť opäť.

Tomu hovoríme motivovaní dobrovoľníci!

V mene BDC a Mestských lesov ĎAKUJEME!

späť na zoznam