Novinky

Dobrovoľnícky deň v CBRE Slovensko

Asi dvadsať dobre naladených zamestnancov bratislavskej pobočky firmy CBRE Slovensko sa rozhodlo využiť svoj čas zmysluplne a v prospech komunity. Pri tomto zatiaľ netradičnom spôsobe teambuildingu, sa nielen zišli kolegovia, ktorí sa z dôvodu častého služobného cestovania málokedy všetci stretnú, ale aj pomohli vyčistiť areál Železnej Studienky.

Vybavení igelitovými vrecami a rukavicami prešli pešo od parkoviska pri Červenom moste až po druhý kameňolom a zbierali smeti popri vedľajšej turistickej, hlavnej betónovej ceste a v okolí altánkov. Pri druhom kameňolome ich čakalo zaslúžené občerstvenie a oddych a niektorých aj rodina.

V mene BDC aj Mestkých lesov im ĎAKUJEME!

Foto: Carolin Tolkemit/ BDC

späť na zoznam