Novinky

Dobrovoľníctvo a členstvo v tej istej organizácii?

Často sa stretávame s otázkou, či môžu byť členovia a členky občianskeho združenia zároveň aj dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v tom istom združení. V praxi to mnohokrát funguje tak, že ľudia sa pridajú k občianskemu združeniu preto, lebo je im blízke to, čo občianske združenie robí, sú im sympatickí ľudia, ktorí v ňom pôsobia, riešia problém, ktorí sa ich dotýka, chcú pomáhať a pod. Málokto sa zaoberá stanovami, pravidlami, administratívou. Až kým, napríklad, nežiadajú od občianskeho združenia potvrdenie o ich dobrovoľníckej činnosti pre poukázanie 3% z dane z príjmu. Alebo sa neobjaví kontrola z daňového úradu. Ako to teda je z pohľadu našej legislatívy? Advokátska kancelária VICOVÁ a ŠUMICHRAST vypracovala pre Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií nasledovné stanovisko:

Aby sa fyzická osoba ako člen občianskeho združenia mohla považovať za dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku (vo vzťahu k občianskemu združeniu, ktorého je členom alebo členkou), musí ísť o výkon dobrovoľníckej činnosti mimo rámca jej povinností, ktoré jej vyplývajú z členského vzťahu. Dobrovoľnícka činnosť sa musí líšiť od členských povinností. 

Príklad: Dobrovoľník je členom (občianskeho združenia) „Zeleninka“. Rozsah jeho práv a povinností určujú stanovy v časti o povinnostiach členov. Dobrovoľník môže pre občianske združenie „Zeleninka“ vykonávať len takú dobrovoľnícku činnosť, ktorá je odlišná od jeho členských povinností (od povinností člena), ktoré mu vyplývajú zo stanov občianskeho združenia „Zeleninka“. Napríklad ak je jeho členskou povinnosťou pravidelne sa zúčastňovať zberu zeleniny na záhrade občianskeho združenia „Zeleninka“, nevykonáva to ako dobrovoľnícku činnosť, ale ako svoju členskú povinnosť.

Ak máte vo vašom občianskom združení členov a členky, ktorí pre vás zároveň vykonávajú dobrovoľnícku činnosť, odporúčame podrobne preštudovať priložený dokument.

 

 

späť na zoznam