Novinky

Dobrovoľníctvo na Senior feste Bratislava 2014

V dňoch 25. a 26. októbra sa v Starej Tržnici, na Nám.SNP 25, budú odohrávať už tradičné aktivity Trh-Piac-Markt a Nedeľná paráda. Tento víkend však budú venované téme ako dobre žiť a starnúť. Budete si môcť vypočuť výpovede starších spoluobčanov o Starej Tržnici a meste v minulosti, o prvej láske, či seniorskom dobrovoľníctve.

BDC tam bude mať v rámci obidvoch dní svoj stánok, v ktorom bude prezentovať dobrovoľnícke možnosti a príležitosti nielen pre seniorov.

Jedným zo sprievodných podujatí venovaným tejto téme bude aj diskusia s názvom: „...keď je to z lásky, je to zadarmo“ so senior dobrovoľníkom Františkom, ktorý sa aktívne zapája a pravideľne pomáha v dobrovoľníckej skupine Vŕba a s dlhoročnou senior dobrovoľníčkou Boženou, ktorá navštevuje klientov v zariadení diakonického združenia Betánia. Diskusia sa začne v nedeľu 26.októbra o 15:00 v multifunkčnej kaviarni TUTO v priestoroch Starej Tržnice.

Foto: BDC

späť na zoznam