Novinky

Dobrovoľníctvo v životopise môže bodovať

Komunikačné schopnosti či odborná prax. To sú časté požiadavky zamestnávateľov pri výbere nových zamestnancov. Ak ste ich získali vďaka dobrovoľníckej činnosti, určite ich spomeňte v životopise, môžete o nich získať aj certifikát.

Pozitívny prístup k dobrovoľníctvu majú na Slovensku najmä zamestnávatelia vo veľkých nadnárodných firmách. Tie dokonca dávajú samotným zamestnancom možnosť dobrovoľničiť či už prostredníctvom firemných dobrovoľníckych dní alebo ich motivujú, aby sa do dobrovoľníctva zapájali vo svojom voľnom čase. Celkovo je ale na Slovensku zatiaľ málo firiem, ktoré skutočne prihliadajú na to, či sa uchádzač o zamestnanie venoval alebo sa aktívne venuje dobrovoľníctvu. Realita je však taká (a zhodujú sa na to aj ľudia z nadnárodných firiem), že dobrovoľníctvo podporuje zamestnateľnosť a konkurencieschopnosť na trhu práce. Možno stačí svoje dobrovoľnícke skúsenosti len poriadne odprezentovať v životopise.

Dobrovoľníctvo je často praxou pre budúce povolanie

Prieskum medzi zamestnávateľmi, ktorý realizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, ukázal, že pre väčšinu opýtaných zamestnávateľov sú pri výbere zamestnanca dôležité práve tie zručnosti a schopnosti, ktoré môže uchádzač nadobudnúť aj pri svojej dobrovoľníckej činnosti. 

Ako prezentovať svoje dobrovoľnícke skúsenosti pri hľadaní práce

Ak ste vďaka dobrovoľníckej činnosti získali zručnosti a schopnosti, ktoré práve hľadá Váš potenciálny zamestnávateľ, napíšte ich medzi pracovné skúsenosti. A buďte konkrétni. Popíšte presne čo ste robili a čomu ste sa vďaka dobrovoľníctvu naučili. Ak ste prešli sitom a dostali ste sa až na osobný pohovor, nebojte sa o svojich dobrovoľníckych skúsenostiach hovoriť. Zamestnávateľ, ktorý stojí za to aby bol ten Váš, sa o nich určite rád dozvie. Presne tieto informácie Vás totiž môžu odlíšiť od iných záujemcov. Pomôcť môžu napríklad aj absolventom škôl, ktorí síce ešte nikde nepracovali, no už majú vďaka dobrovoľníctvu prax, ktorú zrovna hľadá ich vysnívaná firma.

Byť dobrovoľníkom sa oplatí

Každý dobrovoľník ma tiež právo dostať od organizácie, kde pomáhal, potvrdenie o počte hodín, trvaní a aktivite, ktorú vykonával. Toto potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín môžu potom odovzdať vo firme kde pracujú a napríklad darovať miesto 2% z dane až 3% alebo to využiť na rôzne iné účely. Od minulého roka majú niektoré organizácie okrem takéhoto potvrdenia možnosť zaregistrovať dobrovoľníka aj na portáli D-zručnosti pre zamestnanie. Tu si dobrovoľník, ktorý odpracoval aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, vyplní vo formulári jednotlivé zručnosti, ktoré dobrovoľníctvom získal. Organizácia tieto zručnosti potvrdí a odošle formulár na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Formulár následne schvaľuje komisia, ktorá dobrovoľníkovi vystaví certifikát. Ten je možné pripojiť k životopisu.

Dobrovoľnícke skúsenosti naozaj zaberajú

Kto iný, ako samotní dobrovoľníci môže lepšie potvrdiť, že dobrovoľnícke skúsenosti pri hľadaní práce naozaj zaberajú. Takto to vidia niektorí z nich:

"Cez dobrovoľníctvo som sa dostala do súčasnej práce." (dobrovoľníčka Katarína, 28 rokov) "Dobrovoľníčim v oblasti mojej budúcej profesie a môjho súčasného štúdia. Je to výborný nástroj na zber skúseností." (dobrovoľník Stano, 22 rokov)
"Našla som si prácu, pretože mojej šéfke sa páčili moje dobrovoľnícke skúsenosti." (dobrovoľníčka Beata, 30 rokov)
 "Vďaka dobrovoľníctvu som si našiel hneď dve zamestnania." (dobrovoľník Zdeno, 28 rokov) Zdroj: Brozmanová Gregorová, A. – Šavrnochová, M. – Šolcová, J. 2016. Objav sa v dobrovoľníctve

Ak sa Vám páči naša práca a chceli by ste nás podporiť, stačí kliknúť tu.
Ak chcete začať s dobrovoľníctvom môžete tak urobiť napríklad tu.
Zdroj: Článok bol pôvodne uverejnený ako BLOG v sekcii Blog.sme.sk

späť na zoznam