Novinky

Druhá streda 2018: Prezentačné zručnosti

Chcete sa naučiť formulovať a prezentovať svoje myšlienky tak, aby vám dobrovoľníci a dobrovoľníčky rozumeli? Prihláste sa na aprílové školenie.


Tréning na tému Prezentačné zručnosti pre koordinátorov a kooridnátorky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa bude konať dňa, 11. apríla 2018 v čase 9:00- 12:00 hod. v Starom meste. O presnom mieste budeme informovať registrovaných uchádzačov.

Účastníci workshopu sa naučia:

  • ako pripraviť a zostaviť profesionálnu prezentáciu
  • ako vytvárať jasnú štruktúru a zrozumiteľne podávať informácie
  • ako zvýšiť presvedčivosť a sebadôveru pri prezentovaní
  • ako zlepšiť prezentátorské návyky a profesionalizovať vystupovanie a jednanie

Facilitátor a tréner workshopu: Ivan Valach
Ivan po ukončení štúdia psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pokračoval v rozvoji psychoterapeutických zručností na Inštitúte systemického zážitku – Management centrum v Prahe. Organizačné schopnosti preukázal ako HR konzultant, kedy koordinoval informačno-poradenské projekty, neskôr pracoval v psychologickom centre ako psychológ a tréner mäkkých zručností pre študentov. Rozvoj a vzdelávanie druhých je jeho koníčkom, ktorému sa v súčasnosti venuje profesionálne v spoločnosti Maxman Consultants.

Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením faktúry, najneskôr do piatku, 6. apríla 2018. Ak sa prihlásite a nebudete sa môcť workshopu zúčastniť, dajte nám prosím vedieť, aby sme miesto vedeli posunúť ďalším záujemcom.

Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 15 EUR (pre organizácie registrované a aktivované v databáze BDC)/ 30 EUR (pre neregistrované a neaktivované organizácie). Workshop sa otvára pri prihlásení minimálne 8 účastníkov/čok. Maximálny počet účastníkov/ čok je 20.

Tešíme sa na vašu účasť!

Tím BDC

späť na zoznam