Novinky

DRUHÁ STREDA: JANUÁR 2016

Legislatíva v dobrovoľníctve

  • Aká môže byť zmluva s dobrovoľníkmi?
  • Zásady mlčanlivosti a etický kódex.
  • Kto môže asignovať 3% z dane z príjmu?
  • Ako vyzerá potvrdenie?
  • Musíme evidovať dobrovoľníkov?
  • Poistenie dobrovoľníkov
  • a ďalšie otázky viažuce sa k legislatíve.

Foto: Flickr.com

späť na zoznam