Novinky

Druhá streda: Motivácia a komunikácia v dobrovoľníctve

Tréning bude venovaný motivácii dobrovoľníkov/čok a jej prehlbovaniu a druhá časť bude o problémových dobrovoľníkoch/čkach, riešení ťažkostí s nimi.

Tréning DRUHÁ STREDA na tému Motivácia a komunikácia v dobrovoľníctve sa bude konať dňa 13. septembra 2017 v čase 9:00- 12:00 hod. v Starom meste. O presnom mieste budeme informovať registrovaných uchádzačov.

Na tréningu sa dozviete:

  • ako motivovať a udržiavať motiváciu,
  • aká je patologická motivácia a jej riziká, 
  • problémový dobrovoľník/dobrovoľníčka - ako s ním komunikovať, ako riešiť vzniknuté ťažkosti,  
  • aké sú moje osobné limity pri práci s problematickým dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou,
  • ako ukončiť spoluprácu s dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou,
  • niečo o sebe, vďaka tomu, že tréning bude vedený aj zážitkovou formou.

Trénerka workshopu: Marta Špaleková

Vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny výcvik (2008), psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka (2009), výcvik v motivačných rozhovoroch (2010) a arteterapeutické výcviky (2011, 2016). Od roku 1998 do 2011 pracovala vo viacerých organizáciach, prevažne s drogovo závislými osobami a ich rodinnými príslušníkmi (OZ Prima, Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). Niekoľko rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedre sociálnej práce. Necelé tri roky pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, kde pracovala s deťmi a mladistvými, s ich rodičmi a pedagógmi. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením faktúry, najneskôr do piatku, 8. septembra 2017. Ak sa prihlásite a nebudete sa môcť workshopu zúčastniť, dajte nám prosím vedieť, aby sme miesto vedeli posunúť ďalším záujemcom. Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 10 EUR (pre organizácie registrované a aktivované v databáze BDC)/ 20 EUR (pre neregistrované a neaktivované organizácie).

Workshop sa otvára pri prihlásení minimálne 4 účastníkov/čok. Maximálny počet účastníkov/ čok je 15.

Zdroj foto: google

späť na zoznam