Novinky

Druhá streda: Supervízia a psychohygiena

Na tréningu sa budeme venovať teórií supervízie a následne si ju budú môcť účastníci zažiť v praktickej ukážke. V ďalšej časti sa budeme venovať téme psychohygieny, kde budeme spoločne mapovať svoje osobné zdroje a limity.

Tréning DRUHÁ STREDA na tému Supervízia a psychohygiena sa bude konať dňa 14. júna 2017 v čase 9:00- 12:00 hod.

Na tréningu sa dozviete:

  • čo je to supervízia
  • aký prínos má supervízia pre jednotlivca, tím, klientov a samotnú organizáciu
  • aké témy môžeme na supervízii otvoriť, alebo o čom všetkom sa môžeme rozprávať
  • čo je to psychohygiena
  • prečo je dôležité sa venovať svojej psychohygiene
  • niečo o sebe, vďaka tomu, že tréning bude vedený aj zážitkovou formou

Tréner/ka workshopu: Marta Špaleková

Marta vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny výcvik (2008), psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka (2009), výcvik v motivačných rozhovoroch (2010) a arteterapeutické výcviky (2011, 2016). Od roku 1998 do 2011 pracovala vo viacerých organizáciach, prevažne s drogovo závislými osobami a ich rodinnými príslušníkmi (OZ Prima, Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). Niekoľko rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedre sociálnej práce. Necelé tri roky pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, kde pracovala s deťmi a mladistvými, s ich rodičmi a pedagógmi. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením faktúry, najneskôr do piatku, 9. júna 2017. Ak sa nebudete môcť workshopu zúčastniť, dajte nám prosím vedieť, aby sme miesto vedeli posunúť ďalším záujemcom.

Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 10 EUR (pre organizácie registrované a aktivované v databáze BDC)/ 20 EUR (pre neregistrované a neaktivované organizácie).

Workshop sa otvára pri prihlásení minimálne 4 účastníkov/čok. Maximálny počet účastníkov/ čok je 15.

späť na zoznam