Novinky

DRUHÉ STREDY: Aj bežní ľudia môžu financovať váš projekt

Na tréningu sa dozviete:

  • ako funguje fundraising zameraný na individuálnych darcov
  • ako funguje crowdfunding a kedy je vhodné ho použiť
  • ako si budovať vzťahy s potenciálnymi a existujúcimi darcami

Facilitátor a tréner workshopu: Igor Polakovič

Igor pracuje viac ako dvadsať rokov v neziskovkách a väčšinu času venuje oblasti fundraisingu – získavania financií od darcov. Jeho pracovné povinnosti ho na pár rokov zaviali na Nový Zéland, odkiaľ k nám priniesol veľa odborných inšpirácií. Sila individuálneho darcovstva je podľa neho väčšia než dary od firiem či granty od štátu. Venuje sa masmobilizácii – spôsobom vťahovania ľudí do kampaní. Okrem založenia darcovskej brány pre neziskovky DARUJME.sk a crowdfundingovej platformy StartLab.sk radí organizáciám v oblasti fundraisingu.

Minimálny a maximálny počet účastníkov: 6 - 13 osôb. Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením faktúry, ktorú vám zašleme najneskôr mesiac pred tréningom.

Stretnutie sa bude konať dňa 16. novembra 2016, v čase 9:00- 16:00 hod. O presnom mieste budeme informovať prihlásených účastníkov.

Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 10 EUR (pre organizácie registrované a aktivované v databáze BDC)/ 20 EUR (pre neregistrované alebo neaktivované organizácie)

Video: Igor Palkovič

späť na zoznam