Novinky

DRUHÉ STREDY: Prezentačné zručnosti

Účastníci workshopu sa naučia:

  • ako pripraviť a zostaviť profesionálnu prezentáciu
  • ako vytvárať jasnú štruktúru a zrozumiteľne podávať informácie
  • ako zvýšiť presvedčivosť a sebadôveru pri prezentovaní
  • ako zlepšiť prezentátorské návyky a profesionalizovať vystupovanie a jednanie

Facilitátor a tréner workshopu: Ivan Valach

Ivan po ukončení štúdia psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pokračoval v rozvoji psychoterapeutických zručností na Inštitúte systemického zážitku – Management centrum v Prahe. Organizačné schopnosti preukázal ako HR konzultant, kedy koordinoval informačno-poradenské projekty, neskôr pracoval v psychologickom centre ako psychológ a tréner mäkkých zručností pre študentov. Rozvoj a vzdelávanie druhých je jeho koníčkom, ktorému sa v súčasnosti venuje profesionálne v spoločnosti Maxman Consultants.

Minimálny a maximálny počet účastníkov: 6 - 16 osôb. Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením faktúry, ktorú vám zašleme najneskôr mesiac pred tréningom.

Stretnutie sa bude konať dňa 12. októbra 2016, v čase 9:00- 16:00 hod. O presnom mieste budeme informovať prihlásených účastníkov.

Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 10 EUR (pre organizácie registrované a aktivované v databáze BDC)/ 20 EUR (pre neregistrované alebo neaktivované organizácie)

späť na zoznam