Novinky

Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce

Odporúčania pre donorov

Metodika výpočtu a dokladovania ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce bola vytvorená Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií na základe existujúcich zahraničných a slovenských odporúčaní a metodík. Východiská tvorili najmä manuál Medzinárodnej organizácie práce (ILO) zameraný na výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce, príručky pre žiadateľov o granty EHP a Nórska, údaje Štatistického úradu SR a metodiky European Youth Foundation.

Kompletnú metodiku si stiahnete TU

Jednotlivé časti metodiky:

  • Dobrovoľníctvo ako spolufinancovanie alebo ako „in-kind contribution“
  • Dokladovanie počtu dobrovoľníkov, odpracovaných hodín a výpočtu ekonomickej hodnoty dobrovoľnícky odpracovanej práce projekte
  • Možné metodiky výpočtu ekonomickej hodnoty hodiny dobrovoľníckej práce

Existuje niekoľko možností pre výpočet ekonomickej hodnoty hodiny dobrovoľníckej práce. Odporúčame výber z týchto:

 Vypracovali:

Mgr. Alžbeta Frimmerová

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

platforma@dobrovolnickecentra.sk

Zdroj: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

späť na zoznam