Novinky

Februárová DRUHÁ STREDA

Druhá februárová streda bude veľmi netradičná. Venovať sa budeme arteterapii. Arteterapia znamená liečba výtvarným umením. Môže sa však chápať aj ako prostriedok na rozvoj samého seba, na relax alebo psychohygienu bez toho, aby sa posudzoval výsledný produkt. Dôležitý je tu proces tvorby.  

Téma: Na druhej strede sa budeme dívať na arteterapiu ako nástroj pre koordinátorov/ dobrovoľníkov/ skupiny.

  • Ako využívať prvky výtvarnej tvorby pri práci so skupinou/ s dobrovoľníkmi
  • Ako obohatiť vzdelávanie o výtvarné techniky
  • Ako tvorivo pracovať so skupinovou dynamikou pri práci so skupinou/ dobrovoľníkmi
  • Ako hovoriť o vzťahoch medzi ľuďmi/ dobrovoľníkmi cez výtvarný prejav
  • Ako môžeme použiť umenie na psychohygienu 

Na tréning je potrebné prihlásiť sa do 10. 2. 2015 (do 12:00), prostredníctvom online formulára.

Stretnutie sa bude konať dňa 11. februára 2015, v čase 9:00- 12:00 hod., v budove Magistrátu hl.mesta Bratislavy, miestnosť č. 101, prvé poschodie; Primaciálne nám.

Facilitátorka a trénerka workshopu: Karina Andrášiková

Karin pracuje v OZ Mládež ulice a venuje sa terénnej sociálnej práci s deťmi, mládežou a rodinami zväčša v sociálne vylúčených komunitách. Pôsobí tiež ako terénna sociálna pracovníčka v OZ Prima s injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sexbiznise. Absolvovala certifikovaný arteterapeutický výcvik v Terra Therapeutica a prvky arteterapie využíva pri práci s klientmi, vo vzdelávaní a vlastnom rozvoji.

Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie a materiál): 15 EURWorkshop sa otvára pri prihlásení minimálne 8 účastníkov/čok. Maximálny počet účastníkov/ čok je 20.

Foto: Richard Lutzbauer

späť na zoznam