Novinky

#givingtuesday

Dobrovoľníci sú ľudia. Sú to tí, ktorí zdarma a bez nároku na finančnú odmenu odovzdávajú svoju energiu a čas, ale aj zručnosti pre niekoho iného. Vybrať, zaškoliť, motivovať a udržať si týchto ľudí však bez kvalitného koordinátora dobrovoľníkov a dobrovoľníčok nie je možné. Dobrý koordinátor je zárukou kvality každého dobrovoľníckeho programu. Ako dobrovoľnícke centrum pomáhame organizáciám takýchto koordinátorov vzdelávať, pomáhame im vytvoriť a manažovať dobrovoľnícke programy tak, aby bola spokojnosť u všetkých zapojených strán (organizácia, dobrovoľník, klient).

V organizovaní školení chceme pokračovať počas celého budúceho roka. Školenia budú pre organizácie zdarma, avšak potrebujeme zaplatiť náklady s tým súvisiace- lektorov (odborníkov a odborníčky na konkrétne témy manažmentu dobrovoľníkov ako sú napríklad: psychohygiena dobrovoľníkov a ich koordinátorov, správne nastavenie dobrovoľníckej činnosti, riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, motivácia a udržanie dobrovoľníkov, riešenie problémov s dobrovoľníkmi, výber- nábor a zaškolenie dobrovoľníkov a iné témy).

Školenia pre organizácie môžete v rámci celosvetovej kampane #givingtuesday podporiť po kliknutí na tento odkaz.

Ďakujeme!
Tím BDC

späť na zoznam