Novinky

Hľadajú sa dobrovoľníčky na pobyt v Česku

Dobrovoľníctvo – spôsob aktivity v seniorskom veku je projekt, v rámci ktorého dobrovoľníci/ čky 4 týždne pomáhajú v rôznych neziskových organizáciách zdravotného a sociálneho typu. Všetky cestovné aj pobytové náklady sú hradené vďaka podpore Programu celoživotného vzdelávania.

Dobrovoľnícky pobyt sa uskutoční 22.septembra- 20.októbra 2014. Pred vycestovaním budú vybraní kandidáti musieť absolvovať povinný jednodňový prípravný seminár, ktorý sa bude konať 4.septembra 2014, od 11:00 do 17:00 v Bratislave. Cestovné náklady budú mať účastníci preplatené.

Životopisy a vyplnené prihlášky záujemcovia môžu posielať mailom na tatic@dobrovolnickecentra.sk , alebo poštou na adresu (Stará tržnica, Nám. SNP 25, 81106, Bratislava) do 15. augusta 2014. 

Viac o projekte ako aj jednotlivých dobrovoľníckych pozíciách v Česku sa dozviete na www.dobrovolnickecentra.sk/seniorskavymena, alebo na telefónnom čísle 0918 648 175.

Foto: Carolin Tolkemit/ BDC

späť na zoznam