Novinky

Hľadáme dobrovoľníkov pre projekt YALTA

Youth Activation- Long Term Conditions (YALTA), je projekt na ktorom BDC spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) a Platformou dobrovoľníckych centier (PDCO). Jeho cieľom je vytvoriť tímy dobrovoľníkov so zrakovým znevýhodnením a dobrovoľníkov bez znevýhodnenia, ktorí spolu absolvujú sériu školení, vedených ÚNSS, PDCO a študentskou organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska, a po školeniach sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

Podmienky pre prijatie dobrovoľníkov/ čok do programu:

  • 18 - 30 rokov
  • Motivácia a angažovať sa v občianskej spoločnosti a v mládežníckych štruktúrach v rámci SR, najmä v organizáciách na pomoc osobám so zrakovým znevýhodnením, resp. v oblasti integrácie ľudí so zrakovým postihnutím.
  • Schopnosť empatie a motiváciu venovať svoj čas iným.
  • Všeobecný prehľad o dianí v spoločnosti. Záujem spolupracovať s nevidiacou a slabozrakou mládežou a s odborníkmi, ktorí im poskytujú profesionálnu odbornú pomoc.
  • Dostatočné množstvo voľného času - má možnosť byť zapojený/á do všetkých projektových aktivít do konca roka 2017.

Máte záujem sa o projekte dozvedieť viac? Alebo sa priamo zapojiť? Kontaktujte nás na info@dobrovolnictvoba.sk 

Foto: Carolin Tolkemit/ BDC

späť na zoznam