Novinky

Hľadáme stážistov a stážistky do BDC

PRÁCA S VEREJNOSŤOU

Čo by sme od teba potrebovali?

Budeš vyhľadávať a oslovovať nové DOBROpodniky, organizácie, dobrovoľníkov a partnerov projektu. Budeš komunikovať s DOBROpodnikmi, so zapojenými organizáciami a dobrovoľníkmi; vybavovať emaily súvisiace s DOBROkartou a mať na starosť administratívu súvisiacu s vydávaním DOBROkarty (tvorba databáz, evidencia dobrovoľníkov, DOBROkariet a pod.)

Čo ti za to ponúkame, čo sa u nás naučíš a čo získaš?

Rozvoj tvojej osobnosti aj po profesionálnej stránke, pomôžeš kvalitným projektom rozvíjať sa- zoznámiš sa s prácou tretieho sektora a budeš sa vzdelávať v oblasti komunikácie a PR. Samozrejme získaš dobrý pocit, nové skúsenosti a svoje teoretické vedomosti premeníš na praktické. A ako bonus môžeš získať aj DOBROkartu a D-zručnosti pre zamestnanie

Aké podmienky ešte máme?

Ak máš minimálne 21 rokov, si aktívna, komunikatívna, kreatívna a zodpovedná osoba, vieš pracovať s MS Office, máš čas približne 10 hodín týždenne (počas celého trvania projektu, tj. v čase január- jún 2016) a máš chuť pomôcť v oblasti dobrovoľníctva.

Áno? Pošli svoje CV a krátku motiváciu, prečo chceš pomáhať práve nám na info@dobrovolnictvoba.sk. 

KOMUNIKÁCIA S DOBROVOĽNÍKMI

Čo od teba potrebujeme?

Aby si vyhľadával a oslovoval nových partnerov do projektov súvisiacich s EDS. A ešte budeš hľadať, oslovovať a inšpirovať potenciálnych dobrovoľníkov, komunikovať s dobrovoľníkmi a partnermi projektu a vybavovať emaily. Keďže si zodpovedná, budeš mať na starosti administratívu súvisiacu s vysielaním dobrovoľníkov/čok do zahraničia (tvoriť databázy, poisťovať dobrovoľníkov, vytvárať podklady pre vyúčtovanie a pod.)

Čo z toho budeš mať ty?

Rozvinieš svoju osobnosť nielen po profesionálnej stránke. Budeš môcť spolupracovať aj na ďalších projektoch BDC a pomáhať ľuďom nájsť, čo hľadajú. Okrem toho sa zoznámiš s prácou tretieho sektora a budeš sa vzdelávať v oblasti práce s dobrovoľníkmi. Samozrejme získaš dobrý pocit, nové skúsenosti a svoje teoretické vedomosti premeníš na praktické. Ako bonus môžeš získať aj DOBROkartu a D-zručnosti pre zamestnanie

Ďalšie naše podmienky:

Máš minimálne 21 rokov a absolvoval/a si krátkodobú alebo dlhodobú EDS (ale nie je podmienkou). Si aktívna, komunikatívna a zodpovedná osoba, ktorá vie navyše pracovať s MS Office. Máš čas približne 10 hodín týždenne (počas celého trvania projektu, tj. v čase január- jún 2016) a chuť pomôcť v oblasti dobrovoľníctva.

Na tvoje CV a krátku motiváciu, prečo chceš pomáhať práve nám čakáme na info@dobrovolnictvoba.sk 

Dobrovoľnícka stáž je bez nároku na finančnú odmenu ale s možnosťou dlhodobej spolupráce.

späť na zoznam