Novinky

Hodnotenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Zaujímalo nás, ako sú organizácie s fungovaním BDC spokojné. V čase distribúcie dotazníkov bolo v databáze zaregistrovaných 148 organizácií (117 z nich aktívne využíva možnosť prepájania sa s dobrovoľníkmi prostredníctvom centra a aj ďalšie služby BDC ako sú workshopy, školenia a podobne).

V dotazníku sme sa organizácií pýtali aj na:

Spokojnosť s prácou Bratislavského dobrovoľníckeho centra

 • 54% organizácii uviedlo, že sú spokojné, 
 • 32% uviedlo, že sú veľmi spokojné a 
 • 14% zaznačilo odpoveď neutrálny (tu šlo najmä o novo zaregistrované organizácie, ktoré majú s BDC zatiaľ len málo skúseností)

Ako dôvody spokojnosti, uviedli organizácie napríklad nasledovné

„Len vďaka BDC sa nám podarilo získať momentálne už niekoľko desiatok záujemcov o spoluprácu a pomoc pri budovaní našej interaktívnej platformy pre dejiny Bratislavy.“ Historia Posoniensis

„Najviac dobrovoľníkov, ktorí sa nám prihlásili bolo práve z BDC a zatiaľ všetci sa zdajú byť spoľahliví a nadšení pre vec.“ Divé maky

„Vždy keď potrebujeme radu ohľadom dobrovoľníctva dostaneme odpoveď, organizujete školenia a workshopy, ktoré mne ako koordinátorovi pomáhajú v práci, cez Váš portál sme získali dobrovoľníkov do nášho dobrovoľníckeho programu.“ Hestia, n.o.

„Zviditeľňuje dobrovoľníctvo ako také; svojimi službami pomáha aplikovať dobrovoľníctvo a prakticky ho používať iným organizáciám.“ Kaspian

„Super, že exituje taká org. v BA, profesionalizuje to prácu s dobrovoľníkmi, super sú tréningy na skills vyslovene pre koordinátorov.“ Greenpeace Slovensko

„Pretože BDC rozvíja činnosť na území mesta, kde to doteraz spalo :)“ AMAVET

Dôvody registrácie v databáze BDC

Až 98% organizácií, ktoré sa zaregistrovali a odpovedalo na dotazník, chcelo primárne získať dobrovoľníkov, pričom chceli využívať aj služby s tým súvisiace (možnosť získať DOBROkartu, možnosť stretávať sa s inými organizáciami a dobrovoľníkmi, prístup k vzdelávacím podujatiam BDC, možnosť získať výhody pre svojich dobrovoľníkov – lístky do divadla, výlety pre dobrovoľníkov a pod.). 

Ako doplnenie uviedli, že sa chceli naučiť nové veci v oblasti koordinácie dobrovoľníkov, získať pomoc, ktorú z časových dôvodov nezvládajú; posúvať sa ďalej, vďaka ľuďom, ktorí v BDC pracujú; spropagovať seba a svoje aktivity prostredníctvom BDC; zlepšiť si zručnosti a prácu s dobrovoľníkmi; pritiahnuť ľudí ku kultúre a k dobrovoľníctvu.

Vzdelávacie aktivity pre koordinátorov dobrovoľníkov – tzv. Druhé stredy

Vzdelávacích tréningov, ktoré BDC organizuje pod názvom Druhá streda sa zúčastňuje 32 % organizácií zapojených do prieskumu – všetky tieto organizácie sú spokojné s úrovňou tréningov, s lektormi aj témami a až 82% respondentov si myslí, že pokračovať v sérií tréningov je dôležité. Zvyšných 68% organizácií zapojených do prieskumu, ktoré sa tréningov pre koordinátorov dobrovoľníkov nezúčastňujú uviedlo, že sa tak deje pre nedostatok času, resp. pracovnú vyťaženosť v organizácii.

Konzultácie s BDC mimo úvodného stretnutia

75 % respondentov využilo konzultáciu v jednej alebo všetkých z nasledovných oblastí

 • legislatíva dobrovoľníctva; 
 • definícia dobrovoľníctva; 
 • základné práva a povinnosti dobrovoľníkov a organizácií; 
 • vytvorenie pozícií, činností vhodných pre dobrovoľníka; 
 • komunikácia s dobrovoľníkmi/ verejnosťou. 

Organizácie tiež oceňujú, že sa môžu na BDC kedykoľvek obrátiť a zamestnankyne im vždy ochotne poradia.

Spokojnosť so zamestnancami BDC

 • 74 % respondentov sa vyjadrilo, že sú veľmi spokojní
 • 23% respondentov vyjadrilo spokojnosť a 
 • 3% respondentov označili možnosť neutrálne

Spokojnosť ilustrujú aj nasledovné výroky niektorých respondentov

„Ja kade chodím, tade BDC odporúčam a chválim! :) Myslím, že robíte fakt úžasnú prácu a veľmi pomáhate všetkým neziskovkám :)“ Rodinné centrum Dlháčik

„Ľudia z BDC, s ktorými som sa stretol, mi ponúkli o 100% viac, než som očakával :-)“ História Posoniensis

„Keď sme potrebovali v niečom poradiť mohli sme sa na Vás obrátiť a dostali sme profesionálnu odpoveď.“ Bratislavská arcidiecézna charita

„Doposiaľ sme sa s obdobnou kvalitou práce v rámci sprostredkovávania dobrovoľníctva na Slovensku nestretli. V rámci našej ostatnej skúsenosti sme s BDC nadmieru spokojní.“ Magna – deti v núdzi

Počet dobrovoľníkov zapojených do aktivít organizácie vďaka BDC a počet nimi odpracovaných hodín

Organizácie, ktoré vyplnili dotazník si spolu našli viac ako 271 dobrovoľníkov, ktorý odpracovali viac ako 5730 dobrovoľníckych hodín. Organizácie pritom uvádzali počet dobrovoľníkov, ktorí sa do dnešného dňa aktívne zapájajú do dobrovoľníctva a viac ako 50% z organizácií zapojených do prieskumu uviedlo, že si prostredníctvom BDC našli dobrovoľníkov aj na jednorazové akcie, ale nevedia ich presný počet, lebo ich neevidujú tak ako aktívnych dobrovoľníkov. Zároveň treba zdôrazniť, že nie všetky organizácie zapojené do prieskumu využívajú služby BDC od jeho vzniku, niektoré sú zaregistrované len pol roka.

Ďakujeme za krásne hodnotenie a podporu. Ceníme si to!

späť na zoznam