Novinky

Informačné stretnutia pre organizácie

Informačné stretnutia sú určené občianskym združeniam, neziskovým organizáciam, mestským častiam, ale aj iným inštitúciam, ktoré sa chcú zapojiť do Týždňa dobrovoľníctva 2020, a tak ponúknuť dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť.

Na stretnutí sa dozviete:

  • čo je projekt Týždeň dobrovoľníctva,
  • ako sa dá zapojiť,
  • aký typ aktivít si môžete pripraviť,
  • ako vyzerá jednodňový manažment dobrovoľníkov,
  • čo všetko je potrebné pri práci s dobrovoľníkmi dodržať z hľadiska hygieny a bezpečnosti
  • ako prebieha celá kampaň,
  • čo pre Vás zabezpečuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum,
  • radi zodpovieme na Vaše ďalšie otázky a skonzultujeme vaše dobrovoľnícke ponuky.

Termíny: 7. júl (13:00- 15:00 hod.), 14. júl (9:00- 11:00 hod.), 4. august (13:00- 15:00 hod.)

Prihlásiť sa môžete cez tento formulár. Infostretnutia organizujeme ZDARMA. Účasť na stretnutí vás nezaväzuje k účasti na Týždni dobrovoľníctva :) Ak ste sa nestihli zúčastniť ale chcete svoju dobrovoľnícku ponuku skonzultovať, prosím ozvite sa nám!

Tešíme sa na Vás
Tím BDC

Informačné stretnutia pre organizácie organizujeme vďaka finančnej podpore MŠVVaŠ v SR, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže a Programu ACF Slovakia.

späť na zoznam