Novinky

Informačné stretnutia pre organizácie

Informačné stretnutia sú určené občianskym združeniam, neziskovým organizáciam, mestským častiam, ale aj iným inštitúciam, ktoré sa chcú zapojiť do Týždňa dobrovoľníctva 2020, a tak ponúknuť dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť.

Na stretnutí sa dozviete:

  • čo je projekt Týždeň dobrovoľníctva,
  • ako sa dá zapojiť,
  • aký typ aktivít si môžete pripraviť,
  • ako vyzerá jednodňový manažment dobrovoľníkov,
  • čo všetko je potrebné pri práci s dobrovoľníkmi dodržať z hľadiska hygieny a bezpečnosti
  • ako prebieha celá kampaň,
  • čo pre Vás zabezpečuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum,
  • radi zodpovieme na Vaše ďalšie otázky a skonzultujeme vaše dobrovoľnícke ponuky.

Termíny: 7. júl (13:00- 15:00 hod.), 14. júl (9:00- 11:00 hod.), 4. august (13:00- 15:00 hod.)

Prihlásiť sa môžete cez tento formulár. Infostretnutia organizujeme ZDARMA. Účasť na stretnutí vás nezaväzuje k účasti na Týždni dobrovoľníctva :) 

Tešíme sa na Vás
Tím BDC

Informačné školenie pre organizácie realizujeme v rámci projektu Rozvoj dobrovoľníctva. Projekt 'Rozvoj dobrovoľníctva' je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

späť na zoznam