Novinky

Informačné stretnutie EZS

Stretnutie je určené pre organizácie zaujímajúce sa o budúcu spoluprácu s dobrovoľníkmi a akreditácie v rámci EZS- Európske zbory solidarity.

Predstavíme vám ako funguje program EZS, aké sú jeho ciele, možnosti, práva a povinnosti zapojených strán a ako môžete prostredníctvom programu získať dobrovoľníka. Zodpovieme aj vaše obavy súvisiace s programom, prijímaním, koordináciou zahraničných dobrovoľníkov do vašej organizácie a získaním akreditácie.

Termín konania: 31. marec 2020 v čase 9:00- 12:00 hod.
Miesto konania: Bratislava- Staré mesto (o presnom mieste budeme informovať registrovaných uchádzačov)

Obsah infostretnutia:

  • Čo, ako a prečo to funguje
  • Ako môžete získať dobrovoľníkov v rámci programu EZS
  • Čo všetko je potrebné pred príchodom dobrovoľníka absolvovať
  • Ako s dobrovoľníkom pracovať
  • Príklady dobrej praxe
  • Ako získať značku kvality alebo akreditáciu pre projekty EZS

Informačné stretnutie organizujeme zdarma. Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára. Na stretnutí poskytneme: materiály, občerstvenie, technické zabezpečenie, odborné zázemie programu.

Tešíme sa na vašu účasť!
Tím BDC

Infostretnutie organizujeme vďaka finančnej podpore MŠVVaŠ v SR a IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

späť na zoznam