Novinky

Informačné stretnutie o medzinárodných dobrovoľníckych táboroch

Pod vedením skúsených lídrov z celého sveta nadväzujú účastníci tzv. ‘workcampu’ nové priateľstvá, zdokonaľujú sa v cudzom jazyku, nadobúdajú neoceniteľné skúsenosti, zážitky a pritom pomôžu niekomu, kto to potrebuje. Medzi tématicky najrozšírenejšie patria environmentálne, renovačné, kultúrne a sociálne projekty.

Na stretnutí sa dozviete:

  • čo je to workcamp
  • kedy sa prihlásiť
  • aké druhy workcampov sú
  • kam môžete vycestovať
  • čo sa na tábore naučíte

INEX Slovakia ročne vyšle viac ako 200 slovenských mladých ľudí na workcampy do zahraničia, ktoré si dobrovoľníci vyberajú zo širokej ponuky 2000 zahraničných táborov po celom svete.

Stretnutie sa bude konať: Rodinné centrum Prešporkovo, Grösslingova 48, Bratislava, dňa 3.4.2014 o 18:30 hod.

späť na zoznam