Novinky

Ivana

 

Do Ivaninej náplne práce patrí aktívne vyhľadávanie nových dobrovoľníkov, úvodný pohovor s dobrovoľníkmi, organizovanie teambuildingov pre dobrovoľníkov, aktívne vedenie dobrovoľníkov v ich činnosti a intervízne sedenia, kde môžu zdieľať svoje feedbacky. Dobrovoľníci sa prostredníctvom priamej práce s deťmi a mladými, komunikácie s nimi a pripravovania rôznych voľnočasových aktivít a komunitných podujatí naučia novým zručnostiam. Majú možnosť získať vzdelanie v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi a zároveň spätnú väzbu na svoju prácu. Pomôže im to vyrásť a naučiť sa zodpovednosti. Dobrovoľníci tiež majú možnosť stretnúť nových ľudí a mať pocit, že niekam patria.

Za hlavné prínosy dobrovoľníctva Ivana považuje spoznanie seba samého vrátane svojich limitov, uvedomenie si hodnoty života a vecí, prekonávanie hraníc a testovanie svojich zručností. Dobrovoľníkov spája to, že chcú robiť niečo navyše, no časom začínajú vnímať, že ich samých to posúva ďalej.

späť na zoznam