Novinky

Januárová DRUHÁ STREDA

Tak si do nového diárika zapíšte, že 14. 1. 2015, 9:00- 12:00 sa vidíme. V budove Magistrátu hl.mesta Bratislavy, prízemie, miestnosť č.19, Primaciálne nám.

Téma: Legislatíva v dobrovoľníctve – kedy ju potrebujeme?

  • Aká môže byť zmluva s dobrovoľníkmi?
  • Zásady mlčanlivosti a etický kódex.
  • Kto môže asignovať 3% z dane z príjmu?
  • Ako vyzerá potvrdenie?
  • Musíme evidovať dobrovoľníkov?
  • Poistenie dobrovoľníkov a ďalšie otázky viažuce sa k legislatíve.

Prihlásiť sa je potrebné do 13. 1. 2015 (do 12:00), prostredníctvom online formulára.

Facilitátorka a trénerka workshopu: Betka Mračková

Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 10 EUR

Workshop sa otvára pri prihlásení minimálne 8 účastníkov/čok. Maximálny počet účastníkov/ čok je 20.

Foto: Flickr.com

späť na zoznam