Novinky

Je dobrovoľníctvo detí legálne?

Advokátska kancelária VICOVÁ a ŠUMICHRAST vypracovala pre Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií právny rozbor dobrovoľníckej činnosti detí do15 rokov. Jasne z neho vyplýva, že dobrovoľnícka práca detí do 15 rokov formálne nie je možná! Čo to teda pre nich a hlavne pre organizácie, ktoré s touto cieľovou skupinou pracujú znamená? Ako deti zapojiť do dobrovoľníctva legálne? Dá sa to vôbec? 

Právny záver je taký, že činnosť fyzických osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov, nemožno považovať za dobrovoľnícku činnosť. Preto dobrovoľnícka činnosť fyzických osôb do 15 rokov formálne nie je možná. Dobrovoľníci do 15 rokov teda neexistujú. Existuje však formát, ktorý sa nazýva Výchova k dobrovoľníctvu, kde je možné zapojiť práve deti do 15 rokov. Aj tá však má svoje podmienky:

  • Dieťa do 15 rokov vykonáva takúto aktivity len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby. .
  • Je potrebné mu zabezpečiť náležitú úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia. Čiže ak sa občianske združenie či iný subjekt rozhodne vychovávať deti k dobrovoľníctvu v rámci organizovaných podujatí, je potrebné zo zákona zabezpečenie pitnej vody, splniť požiadavky na vnútorné prostredie budov, osvetlenie, vetranie a podobne.
  • Dieťa do 15 rokov nemôže vykonávať činnosť, ktorá je nevhodná z hľadiska jeho veku- tj. ktorá je duševne, fyzicky, sociálne alebo morálne nebezpečná a škodliváa zasahuje do vzdelávania detí.
  • Organizáciam odporúčame, aby zákonný zástupca dieťaťa podpísal súhlas s vykonávaním činnosti, na ktorej bude dieťa participovať. Ide o dokument, kde okrem súhlasu, základných údajov a podpisu, bude (pokiaľ možno detailne) uvedené, čo dieťa bude vykonávať a za akých podmienok. 

Pre kompletný právny rozbor (právne zadanie, právna úprava, právne odôvodnenie) môžete kliknúť na tento link.

Celkovo v rámci výchovy k dobrovoľníctvu odporúčame, aby ste nevymýšlali a nehľadali deťom niečo nasilu, len aby ste im vyplnili čas. Radšej im chodťe príkladom a začnite dobrovoľníčiť spolu. V takom prípade sa otvárajú väčšie možnosti na výber dobrovoľníckych aktivít a aj výsledný efekt dáva zmysel všetkým zapojeným stranám.

Foto: stocksnap.io

späť na zoznam