Novinky

Je dobrovoľníctvo naozaj pre všetkých?

Prihlás sa prostredníctvom online formulára na záverečný workshop, ktorý sa bude konať 10. decembra 2014.

Súčasťou workshopu bude aj vernisáž fotografií našej dobrovoľníčky z Nemecka, Carolit Tolkemit. Carolinina EDS sa pomaly končí, tak máte možnosť prísť sa s ňou rozlúčiť. 

Predbežný program:

9:00 Otvorenie

9:10 Hlavné výsledky projektu Dobrovoľníctvo pre všetkých a kampane Nemaj blbý pocit 

9:20 – 10: 30 Príbehy dobrovoľníkov a organizácií (Greenpeace Slovensko, Hestia, Slovenská asociácia psích terapeutov, Združenie STORM, SINA)

10.45 – 12.00 World Café: Ako (ne)zapájať mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva – facilitované diskusie a spoločné výstupy účastníkov seminára 

Miesto konania: Open Gallery, Baštová 5, Bratislava

Vstup je zdarma.

Tešíme sa! 

späť na zoznam