Novinky

Júnová DRUHÁ STREDA

Téma: D- ZRUČNOSTI A VAŠA ZNÁMKA KVALITY 

  • Ako kvalitne pracujete s dobrovoľníkmi? 
  • Koho zaujíma, či to s nimi viete? 
  • Čo je to kvalita v dobrovoľníctve?
  • Ako môžu dobrovoľníci zistiť, pomenovať a opísať zručnosti, ktoré počas dobrovoľníctva nadobudli? 
  • Ako získať certifikát, pridať si ho do CV a vďaka dobrovoľníctvu sa aj zamestnať? 
  • Čo na to hovoria zamestnávatelia a personalisti? 
  • Je dobrovoľníctvo cestou k zamestnanosti či skôr k zamestnateľnosti? 

Budeme sa baviť aj o tom, či a ako online nástroj D-zručnosti pre zamestnanie a štandardy kvality posúvajú latku dobrovoľníctva na Slovensku o pekný kúsok vyššie. 

Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením zálohovej faktúry a to najneskôr do pondelka, 8.6.2015. Ak sa nebudete môcť workshopu zúčastniť, dajte nám vedieť najneskôr do 8.6.2015 (do 12:00), inak Vám záloha nebude vrátená. 

Stretnutie sa bude konať dňa 10. júna 2015, v čase 9:00- 12:00 hod., v budove Magistrátu hl.mesta Bratislavy, miestnosť č. 101-prvé poschodie. 

Trénerka workshopu: Alžbeta Frimmerová 

Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 10 EUR 

Workshop sa otvára pri prihlásení minimálne 8 účastníkov/čok. Maximálny počet účastníkov/ čok je 20.

späť na zoznam