Novinky

Karin

 

Karin pracuje ako sociálna pracovníčka s deťmi a mládežou v nízkoprahovom klube Mládeže ulice a koordinátorka dobrovoľníkov a praktikantov. V organizácií, kde pôsobí, koordinuje celú oblasť dobrovoľníctva od náborov a vzdelávania dobrovoľníkov až po komunikovanie v tejto oblasti s verejnosťou a inými organizáciami. Hlavnou náplňou organizácie je podpora sociálnej práce s deťmi a mládežou. Dobrovoľníci trávia s klientami organizácie voľný čas, robia spolu rôzne aktivity. Častokrát sú to ľudia s odborným vzdelaním, ktorým sa táto činnosť vracia späť a majú z toho benefity. V oblasti mikrodobrovoľníctva ide najmä o výpomoc s technikou, preklady a iné.

Podľa Karin ľudí najviac motivuje pre zapájanie sa do neplatených činností príslušnosť k určitej komunite, potreba niekam patriť, možnosť rozvíjania zručností, ale aj možnosť stretnúť nových ľudí, či zábava. Dobrovoľníctvo môže byť predovšetkým príležitosťou na objavenie talentu a môže ponúknuť priestor na jeho ďalší rozvoj. Je to jeden zo spôsobov, akým si mladý človek môže vyskúšať rôzne druhy činností a zistiť, čo ho baví a v čom sa chce zlepšovať. Môže mu to dopomôcť v zorientovaní sa na trhu práce. Mladí ľudia si začínajú uvedomovať, že vďaka dobrovoľníctvu môžu reálne nadobudnúť zručnosti, ktoré neskôr využijú v pracovnej oblasti, resp. im môže dopomôcť k získaniu pracovnej pozície.

späť na zoznam