Novinky

KARMA ZDARMA

Projektom, ktorý má tri vzájomne prepojené časti tak prispejeme k skvalitneniu služieb v oblasti dobrovoľníctva v Bratislavskom kraji.

Aby sme zabezpečili kvalitný manažment dobrovoľníkov/-čok v organizáciách, v rámci prvej aktivity budeme pokračovať vo vzdelávaní pre pracovníkov/-čky s mládežou v oblasti dobrovoľníctva, pre ktorých pripravíme špecializované semináre, supervízie, a konzultácie šité na mieru jednotlivým organizáciám a pracovníkom/-čkam.

Druhou aktivitou pre mladých ľudí, ktorí sa budú chcieť zapojiť do dlhodobého dobrovoľníctva je rozbehnutie samostatného dobrovoľníckeho programu v spolupráci s jedným z krízových centier (alebo nízkoprahových centier) v Bratislave, kde vytvoríme a budeme koordinovať dobrovoľnícky program Som tu pre teba zameraný na doučovanie detí zo sociálne slabšieho prostredia. Mladí dobrovoľníci/-čky budú raz do týždňa navštevovať deti v zariadení a pomáhať im s prípravou do školy.

Treťou aktivitou bude realizácia Týždňa dobrovoľníctva v Bratislavskom kraji - touto aktivitou budeme pokračovať v tradícii, ktorú sme začali v roku 2015 a mala pomerne veľký úspech.

Ak máte záujem zapojiť sa do niektorej z pripravovaných aktivít, sledujete náš web v sekcii NOVINKY alebo sa prihláste na odber Newslettera!

Tešíme sa na Vás!

späť na zoznam