Novinky

#kazdypotrebujerusko

BDC medzi prvými zareagovalo na plošný nedostatok rúšok a na sociálnych sieťach sme sa rozhodli zvereniť výzvu #kazdypotrebujerusko. V rámci nej sme vyzvali ľudí, aby nám pomohli so šitím rúšok pre neziskové organizácie v Bratislavskom kraji. Na výzvu, ktorú sme spustili 16. marca sa začalo hlásiť naozaj veľké množstvo dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Väčšina šila rúška, mnohí pomohli aj darovaním látok a následným rozvozom rúšok do konkrétnych zariadení. Spolu sme od zverejnenia do ukončenia výzvy (za 6 týždnov) zapojili viac ako 200 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Rúška boli určené pre sociálnych a terénnych pracovníkov a klientov zariadení, pre zdravotnícky personál a všeobecných lekárov, ako aj pre osamelých seniorov žijúcich v BA kraji. 

Výsledkom iniciatívy je 5424 ušitých rúšok, ktoré smerovali na tieto miesta: Stopa Slovensko (40ks), DSS a ZpS Rača (200 ks), Zariadenie pre seniorov Hestia (202 ks), DSS Most (25 ks), Dúbravská oáza pokoja a oddychu (140 ks), DS ARCHA (120 ks), KC Brána do života (86 ks), Klub detskej nádeje (20 ks), DS Vŕba (151 ks), Centrum pre deti a rodinu Učiteľská (203 ks), Domov pri kríži (140 ks), NSS pre deti a rodinu Fortunáčik (362 ks), OZ Odyseus (51 ks),  Nemocnica Kramáre (108 ks), Doma u Kapucínov (137 ks), Liga proti rakovine (10 ks), všeobecní lekári (83 ks), Centrum pre deti a rodiny Repuls (50 ks),  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda  (204 ks),  DePaul Slovensko (370 ks), Seniorlinka Hl. mesta SR BA (335 ks),  Červený kríž (395 ks), Mareena (40 ks),  Človek v ohrození (50 ks),  Vagus (176 ks),  mestský terenný tím Hl. mesta SR BA (500 ks),  Krízové stredisko DÚHA (100 ks), Slovenská asociácia psích terapeuov Bratislava (25 ks), ADRA Slovensko (325 ks), oz. Návrat (135 ks), OZ Fantázia detí (264 ks), Domov dôchodcov Pažítková 2 (225 ks), jednotlivci (seniori, onkologickí pacienti, terénny pracovníci, dobrovoľníci), ktorí sa nám ozvali a poprosili nás o venovanie jedného- dvoch kusov (152 ks).

So šitím a rozvozom rúšok doteraz významne pomohli jednotlivci z radov verejnosti, dobrovoľníci a dobrovoľníčky zo Slovenského skautingu, Rímska únia Rádu sv. Uršule – „sestry Uršulínky a Vietnamská komunita na Slovensku. Ušité rúška distribuujú do neziskových organizácií alebo jednotlivcom dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí sa chránia rukavicami a rúškami. 

Fotografie nájdete na našich sociálnych sieťach: Facebook, Instagram.

Zo srdca ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam, darcom a partnerom!

Partneri a darcovia:
S realizáciou tejto dobrovoľníckej kampane, ktorá v danom okamihu naozaj zachraňovala životy, sme mohli začať vďaka finančným darom od zamestnancov a zamestnankýň zo spoločnosti DELL Slovensko a vďaka darkyni, ktorá nás podporuje prostredníctvom darcovského portálu.

Pokračovanie projektu sme zabezpečili vďaka podpore od Nadácie Orange (v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange), podpore MŠVVaŠ v SR, IUVENTA- Slovenský inšitút mládeže a podpore jednorázových darov prostredníctvom darcovského portálu. Ak nás môžete podporiť aj vy, viete to urobiť jednorázovým alebo pravidelným darom tu.

späť na zoznam