Novinky

Koordinujeme ESC

BDC je jednou z organizácií, prostredníctvom ktorej môžete získať zahraničného dobrovoľníka/čku aj do vašej organizácie. Alebo sami vycestovať a pomáhať zahraničnej organizácii s realizáciou jej projektov.

Európske zbory solidarity = European Solidarity Corps (ESC) je dobrovoľnícky program, v rámci ktorého sa môžu mladí ľudia vo veku 17-30 rokov stať dobrovoľníkmi v organizáciách celej EÚ. ESC ponúka dobrovoľnícke možnosti v projektoch zameraných na rôzne oblasti dobrovoľníctva - sociálnu, kultúrnu, športovú, vzdelávaciu a iné.

Cieľom je prispieť k interkultúrnemu učeniu a výmene skúseností medzi dobrovoľníkom a organizáciou. Dobrovoľník dostane možnosť ochutnať život v lokálnej komunite a získať nové zručnosti potrebné pre jeho budúci kariérny aj súkromný život. Prijímajúca organizácia, na druhej strane, získa pravidelnú a dlhodobú pomoc dobrovoľníka, nový pohľad na staré projekty a do komunity, s ktorou pracuje, tak privedie netradičný element, ktorý môže viesť k väčšej otvorenosti a tolerancii.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ako koordinujúca organizácia ESC, zabezpečuje celkovú administratívnu, finančnú podporu a koordináciu dobrovoľníka/čky. Svojím partnerom (prijímajúcim organizáciám) ponúka pomoc pri prijímaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo zahraničia a poskytuje plnú podporu a koordináciu počas celého ESC projektu. Jedinou, no nemenej dôležitou povinnosťou prijímajúcej organizácie je zaučiť dobrovoľníka do jeho činnosti a viesť ho po pracovnej stránke. 

Ak máte záujem začať s ESC vo vašej organizácie, ale máte viac otázok, prosím kontaktujte nás emailom na ahoj(at)dobrovolnictvoba.sk. 

Ak máte naopak, chuť do zahraničia vycestovať, aktuálne ponuky nájdete po registrácii na v našej databáze: https://www.dobrovolnictvoba.sk/dobrovolnici/ . O skúsenostiach zahraničných dobrovoľníčok v Bratislave si môžete prečítať na našom blogu: https://www.dobrovolnictvoba.sk/europska-dobrovolnicka-sluzba/evs-diary/ 

Foto: http://eurodesk.sk/

Dobrovoľnícky program Európske zbory solidarity je financovný z finančných prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Erazmus +

späť na zoznam