Novinky

Kto získal Srdce na dlani 2018?

Slávnostné odovzdávanie regionálnych ocenení Srdce na dlani sa konalo 4. decembra 2018 v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov. Záštitu nad podujatím prevzal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl a primátor hlavného mesta SR Bratislava Ivo Nesrovnal.

Srdce na dlani sme odovzdali v 6 kategóriách jednotlivcom, skupinám a projektu. Bratislavské dobrovoľnícke centrum tak každoročne vyzdvihuje výnimočných ľudí, ktorí venujú svoj čas a vedomosti nezištne v prospech druhých, bez nároku na odmenu. Atmosféru oceňovania dotvorili tanečno-akrobatická skupina Vertigo a populárna speváčka Sima Martausová. Ocenenie Srdce na dlani vytvoril špeciálne pre túto príležitosť jeden z najoriginálnejších slovenských súčasných výtvarníkov Erik Binder. Možnosť nominovať svojich dobrovoľníkov, dobrovoľníčky a projekty využilo tento rok 32 organizácií, hodnotiaca komisia opäť udelila aj mimoriadne ocenenie.

Ocenenia rozdelené do šiestich kategórii získali:

  1. Za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc organizácii, Zuzane Vývlekovej z Mládeže ulice.
  2. Ocenenie za dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti získala Natália Machalíková z DSS Andreas.
  3. Za dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva sme ocenili Ľubicu Poliachovú z DS Vŕba.
  4. Za dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania cenu získali Učitelia, ktorí menia svet.
  5. Dobrovoľníckym projektom roka sa stal Malíček, občianskeho združenia s rovnomenným názvom.
  6. Koordinátorkou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa stala Monika Juríková z OZ Ulita.
  7. Mimoriadne ocenenie získal tento rok projekt OZ Hematit pod názvom, ”Prečo byť darcom krvi?”

Všetkým nominovaným a oceneným zo srdca ďakujeme!

Tím BDC

späť na zoznam