Novinky

Kurz manažmentu dobrovoľníctva

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií ponúka posledné 4 voľné miesta na akreditovanom kurze manažmentu dobrovoľníctva, ktorý sa bude konať v termíne 18.- 21. júna 2018 v priestoroch IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, na Karloveskej 64 v Bratislave. Prihlásiť sa môžete priamo na tomto linku. 

Kurz je určený pre pracovníkov/pracovníčky vo verejných a MVO organizáciách, alebo nadšencov, kt. chcú začať, alebo už pracujú s dobrovoľníkmi/dobrovoľníčkami. Naučíte sa, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať, poskytneme Vám teoretické vedomosti, praktické zručnosti a konkrétne metódy, kt. môžete uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi. Počas tréningu budete vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu v organizácií, splnenie ktorého bude zároveň Vašou záverečnou skúškou, na základe ktorej získate certifikát o absolvovaní vzdelávania. Súčasťou kurzu je aj konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/ čok. Tréning je možné absolvovať iba v celku, t.j. absolvovať všetky 4 dni. Pozvánku s ďalšími info nájdete tu

Cena 4-dňového akreditovaného kurzu, v rozsahu 32 hodín s možnosťou získania certifikátu, je 80€/osoba.

Text/ Foto: archív PDCO
Organizátor kurzu: PDCO

späť na zoznam