Novinky

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v kocke

Termín: 7. november 2018 v čase 9:00- 16:00 hod.

Miesto konania: Bratislava- o mieste konania dáme vedieť registrovaným uchádzačom

Obsah, program a logistika:
Školenie je určené pre pracovníkov/čky, koordinátorov/ky v rôznych zariadeniach a organizáciách, ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť, ako dobrovoľníkov a dobrovoľníčky hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Školenie poskytne základné teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Témy:

  • Plánovanie dobrovoľníckeho programu
  • Nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov
  • Výber dobrovoľníkov
  • Príprava a školenie dobrovoľníkov
  • Udržiavanie a motivovanie dobrovoľníkov
  • Legislatíva dobrovoľníctva
  • Hodnotenie dobrovoľníkov a programu
  • Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov

Seminár je poskytnutý zdarma. 

Počet účastníkov a účastníčok seminára je limitovaný. Prihláste sa prostredníctvom online formulára.

Podmienky účasti: na školenie sa hláste len v prípade, že sa naozaj môžete a chcete zúčastniť; pokiaľ ste organizácia, ktorá sídli v Bratislavskom kraji a ste organizácia registrovaná v databáze BDC; za jednu organizáciu sa môže zúčastniť len jedna osoba, ktorá priamo pracuje pracuje s dobrovoľníkmi/ čkami.

Na tréningu poskytneme: materiály, občerstvenie, technické zabezpečenie, odborné zázemie programu. Nepokrývame náklady na obed.

Trénerka seminára: Mgr. Alžbeta Frimmerová vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. V roku 2011 stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a v roku 2012 založila Bratislavské dobrovoľnícke centrum, kde v súčasnosti pôsobí ako konzultantka. Iniciovala a podporovala založenie ďalších dobrovoľníckych centier v Trnave, Trenčíne a Žiline.

späť na zoznam