Novinky

Manažment dobrovoľníkov pre začiatočníkov

Školenie je určené pre koordinátorov, ktorí začínajú pracovať s dobrovoľníkmi alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Školenie je určené pre začiatočníkov v oblasti práce s dobrovoľníkmi.

Termín školenia: 19. november 2019 v čase 9:00- 16:00 hod.
Miesto konania: Bratislava- Staré mesto. O presnom mieste budeme informovať registrovaných uchádzačov

Obsah a program: Školenie je určené pre pracovníkov/čky, koordinátorov/ky v rôznych zariadeniach a organizáciách, ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť, ako dobrovoľníkov a dobrovoľníčky hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Školenie poskytne základné teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Témy:

  • Plánovanie dobrovoľníckeho programu
  • Nábor, výber a zaškolenie dobrovoľníkov
  • Komunikácia a motivácia dobrovoľníkov
  • Hodnotenie dobrovoľníckeho programu
  • Potrebná administratíva pri práci s dobrovoľníkmi

Seminár organizujeme zdarma.

Počet účastníkov a účastníčok seminára je limitovaný. Kapacita školenia je už naplnená. Pre informácie o ďalších školeniach a možnosti zúčastniť sa ako náhradník/ náhradníčka nás môžete kontaktovať. 

Podmienky účasti:

  • na školenie sa hláste len v prípade, že sa naozaj môžete a chcete zúčastniť;
  • pokiaľ ste organizácia, ktorá sídli v Bratislavskom kraji a ste organizácia registrovaná v databáze BDC;
  • za jednu organizáciu sa môže zúčastniť len jedna osoba,
  • ste organizácia, ktorá priamo pracuje pracuje s dobrovoľníkmi/ čkami;
  • začínate pracovať s dobrovoľníkmi alebo ich plánujete zahrnúť do svojich aktivít.

Na tréningu poskytneme: materiály, občerstvenie, technické zabezpečenie, odborné zázemie programu. Nepokrývame náklady na obed.

Tešíme sa na vašu účasť!
Tím BDC

späť na zoznam