Novinky

Manažment dobrovoľníkov

Seminár určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v zariadeniach a organizáciách mesta Bratislavy a jednotlivých mestských častí, ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít.

Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Seminár poskytne základné teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Témy:

 • Plánovanie dobrovoľníckeho programu
 • Nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov
 • Výber dobrovoľníkov
 • Príprava a školenie dobrovoľníkov
 • Udržiavanie a motivovanie dobrovoľníkov
 • Legislatíva dobrovoľníctva
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a programu
 • Online nástroj D-zručnosti pre zamestnanie
 • Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov

Seminár je poskytnutý zdarma.

Počet účastníkov seminára je limitovaný. Za jednu organizáciu sa môže seminára zúčastniť jeden pracovník/-čka, ktorý/á koordinuje alebo plánuje koordinovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v organizácii.

Prihláste sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 23.11.2015. Vaša účasť bude potvrdená emailom s pozvánkou. Ak sa nemôžete tréningu zúčastniť, dajte nám vedieť najneskôr do 30.11.2015.

Na tréningu poskytneme:

 • Materiály
 • Občerstvenie (voda, káva, čaj)
 • Technické zabezpečenie
 • Odborné zázemie programu

Nepokrývame náklady na obed.

Trénerský tím:

Mgr. Alžbeta Frimmerová vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. V roku 2011 stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Od roku 2012 je výkonnou riaditeľkou Bratislavského dobrovoľníckeho centra.

Mgr. Gabriela Podmaková vyštudovala etnológiu a mimoeurópske štúdie na FF UCM v Trnave a na UNY v Indonézii, kde pôsobila aj ako dobrovoľníčka. Absolvovala kurzy riešenia konfliktov, kreativity a inovácií v projektovom manažmente, komunikácie, facilitácie a tréning trénerov v mimovládnej organizácii PDCS v Bratislave, ako aj tréning Manažmentu dobrovoľníkov v PDCO. V rokoch 2009-2014 pracovala na veľvyslanectve Indonézskej republiky v Bratislave, Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v Škole komunikácie a médií. Ako dobrovoľníčka pôsobila od rokoch 2010-2015 v mimovládnej organizácii PDCS, kde sa venovala koordinácii dobrovoľníkov a projektovému manažmentu. Od roku 2014 pracuje ako PR a projektová manažérka Bratislavského dobrovoľníckeho centra.

Kontaktná osoba: Gabriela Podmaková, email: gabika@dobrovolnictvoba.sk, tel.: 0918 648 175

späť na zoznam