Novinky

Marcová DRUHÁ STREDA: Ako horieť a nevyhorieť?

Druhá streda sa uskutoční 12. marca 2014 o 9.00 hod. v Primaciálnom paláci, Primaciálne nám., miestnosť číslo 18. 

Téma: Ako horieť a nevyhorieť?  

  • Horím, či doháram?
  • Čo je mojím palivom?
  • Čo je vyhorenie (burn-out)?
  • Koho vyhorenie najčastejšie ohrozuje?
  • Ako predchádzať vyhoreniu? 

Diskutovať, počúvať, riešiť, odpovedať, klásť otázky, navrhovať budú všetci, ktorí sa prihlásia na workshop cez tento online formulár do 10.3.2014.

Trénerka workshopu: Mária Hatoková

Mgr. Mária Hatoková, PhD. vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Dlhoročne pôsobila ako animátorka a neskôr ako školiteľka a poradkyňa v mládežníckych organizáciách, o. i. pracujúcimi s „deťmi z ulice“. Absolvovala výmenné pobyty zamerané na spoznávanie dobrovoľníckych programov v partnerských neziskových organizáciách vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Rakúsku a v Českej republike. V roku 2001 absolvovala certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska a od toho času vzdeláva a superviduje dobrovoľníkov a zdravotnícky personál zariadení, kde sa starajú o ťažko chorých/zomierajúcich. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov DS Vŕba. Vedecky publikuje v oblasti psychológie náboženstva, paliatívnej psychológie a prosociálnej motivácie v dobrovoľníctve. Je certifikovanou Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou. Pracuje v Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa v súčasnosti venuje téme rozhodovania. 

Cena pre účastníka/čku workshopu (zahŕňa aj občerstvenie): 10 EUR

Foto: BDC

späť na zoznam