Novinky

Marcová DRUHÁ STREDA

dobrovoľníctvo, motivácia

Téma: Ako motivovať a udržať dobrovoľníkov

  • Kde sa rodí motivácia k dobrovoľníctvu? Ako ju odhalíme? Môžeme ju ovplyvniť?
  • Existuje odmena, aj keď je to „bez nároku na odmenu“?
  • Ako si udržať dobrovoľníka čo najdlhšie? Dá sa motivácia podporovať? 

Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením zálohovej faktúry a to najneskôr do 9.3.2015.  Ak sa nebudete môcť workshopu zúčastniť, musíte nám dať vedieť najneskôr 6.3.2015, inak Vám záloha nebude vrátená. 

Facilitátorka a trénerka workshopu: Betka Mračková

Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 10 EUR

Workshop sa otvára pri prihlásení minimálne 8 účastníkov/čok. Maximálny počet účastníkov/ čok je 20.

Foto: BDC

späť na zoznam