Novinky

Motivácia a oceňovanie dobrovoľníkov

Čo vedie ľudí k dobrovoľníctvu? Ako predísť vyhoreniu dobrovoľníkov? Existuje oceňovanie dobrovoľníkov? Príďte na naše školenie a dozviete sa viac.

Školenie na tému Motivácia a oceňovanie dobrovoľníkov/čok sa bude konať dňa 17. októbra 2019 v čase 13:00- 16:00 hod. v Starom Meste. O presnom mieste budeme informovať registrovaných uchádzačov.

Na školení sa dozviete:

-aké sú motivácie dobrovoľníkov

-ako si udržať dobrovoľníkov, čo najdlhšie

-existuje odmena, aj keď je to ,,bez nároku na odmenu"?

-aký význam má oceňovanie dobrovoľníkov

-dá sa motivácia k dobrovoľníctvu podporovať a ovplyvňovať?

Školiteľka: Marta Špaleková

Marta Špaleková vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny a psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka, výcvik v motivačných rozhovoroch a arteterapeutický výcvik. V praxi je od roku 1998, pracovala 11 rokov ako koordinátorka v OZ Prima s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. V rokoch 2002-2011 pôsobila ako terapeutka v zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). V rokoch 2008 - 2010 pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára https://forms.gle/A3DYzvrR9rKigMF79  a následne uhradením faktúry. Ak sa prihlásite a nebudete sa môcť školenia zúčastniť, dajte nám prosím vedieť, aby sme miesto vedeli posunúť ďalším záujemcom.

Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 20 EUR (pre organizácie registrované a aktivované v databáze BDC)/ 40 EUR (pre neregistrované a neaktivované organizácie). Školenie otvárame pri prihlásení minimálne 6 účastníkov/čok. Maximálny počet účastníkov/ čok je 15.

Tešíme sa na vašu účasť!
Tím BDC

späť na zoznam