Novinky

Nábor do programu Som tu pre teba

Dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi zo sociálne slabších rodín - konkrétne detí vo vybraných krízových centrách a nízkoprahovej sociálnej službe v Bratislave. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník/čka sa venuje jednému dieťaťu- tomu istému počas celého programu.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa s dieťaťom stretávajú raz týždenne na 1-2 hodiny priamo v priestoroch krízového centra alebo nízkoprahovéj sociálnej služby. Pomáhajú mu s prípravou do školy, písaním domácich úloh, opakujú s ním prebrané učivo a následne s dieťaťom trávia čas hraním sa hier a rozprávaním o tom, čo za posledný týždeň zažilo. Medzi dieťaťom a dobrovoľníkom/čkou sa vytvára vzťah, ktorý je pre dieťa veľmi prospešný - zažíva pocit akceptácie, získava prostredníctvom osoby dobrovoľníka/čky pozitívny vzor, pomáha sociálnemu začleneniu sa dieťaťa. Rola dobrovoľníka alebo dobrovoľíčky v programe je podporná a v žiadnom prípade nie je náhradou rodičovskej roly. Aktivita dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky čky je obmedzená na minimálne 1 školský rok.

Podmienky zapojenia sa do programu

Do aktivít dobrovoľníckeho programu ´Som tu pre teba´ sa môžu zapojiť jednotlivci vo veku od 18 rokov. Podmienkou pre účasť v programe je úvodné stretnutie so záujemcami/kyňami o dobrovoľníctvo, vyplnenie základných kontaktných dotazníkov a osobný pohovor, ako aj následné úvodné zaškolenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú vek nad 18 rokov, trpezlivosť, zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim, záujem o prácu so znevýhodnenými deťmi, ochota a možnosť venovať 1 až 2 hodiny času týždenne, navštevovať školenia, supervízie a intervízie a zaviazať sa na jeden školský rok.

Úvodné informačné stretnutie

Informačné stretnutie, tzv. nábor dobrovoľníkov sa bude konať počas Týždňa dobrovoľníctva, v dňoch 17. a 18. septembra 2019, vždy v čase 17:00- 19:00 hod. Osobná účasť na stretnutí je jednou z podmienok zapojenia sa do programu. Na infostretnutie sa môžete prihlásiť tu:

Tešíme sa na Vašu účasť!

Tím BDC

Program finančne podporili: Hlavné mesto SR Bratislava, MŠVVaŠ v SR, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, rodina Kušíková, individuálni darcovia a darkyne so spoločnosti DELL a ATT.

späť na zoznam