Novinky

Nápad pre 3 generácie

Vďaka programu je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov finančné prostriedky v celkovej hodnote 20 000 eur. Jeden nápad môže získať podporu od 300 do 1 500 eur. Predpokladom získania podpory je napísať nápad, na ktorého realizácii sa budú spoločne podieľať ľudia všetkých troch generácií.V prvej fáze programu Poštová banka podporí nápady v celkovej hodnote 19 000 eur. Následne odborná komisia spomedzi podporených nápadov vyberie 6 najlepších. Verejnosť svojím hlasovaním rozhodne, ktorý z nich získa zvyšných 1 000 eur.

Radi podporíme dobré nápady, ktoré nadchnú ďalších ľudí okolo vás a ich cieľom je niektorá z týchto tém:

  • vzájomné zdieľanie skúseností a zručností
  • zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity
  • obnova verejných priestranstiev

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

  • aktívni občania a iniciatívy
  • verejnoprospešné organizácie
  • školy
  • zariadenie pre seniorov
  • samosprávy

Kontakt: Martina Jeck, tel: 0907 720 851, e-mail: pre3generacie@pre3generacie.sk.

Foto: Flickr.com

späť na zoznam