Novinky

Národná cena starostlivosti Dobré Srdce má za sebou prvý ročník

Emotívne príbehy, celoživotné skúsenosti a fantastická atmosféra. Taký bol galavačer Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2019. Ceny odovzdávala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike. O ocenených v deviatich kategóriách a zo 135-tich prihlášok rozhodovala deväťčlenná porota v zložení:

 • JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre zdravotne postihnutých
 • PhDr. Helena Gondárová Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR
 • MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA, štátny tajomník MZ SR
 • Štátny tajomník MPSVR SR Mgr. Branislav Ondruš
 • podpredsedníčka APSS v SR Doc., MUDr. Božena Bušová, CSc.
 • Bc. Magdaléna Šimková, projektová koordinátorka Bratislavského dobrovoľníckeho centra
 • Ing. Anton Machola, predseda Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb
 • Mgr. Lýdia Brichtová, štatutárna zástupkyňa nezávislej platformy SocioFórum a predsedníčka APSS v SR
 • Mgr. Anna Ghannamová, autorka a koordinátorka Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE

Celonárodnú anketu sme vymysleli a zrealizovali preto, aby sme vrátili pomáhajúcim profesiám česť a spoločenský status a poďakovali sa tým, ktorí napriek nízkym mzdám zostali v sociálnych službách pracovať. Ale aj preto, aby sme upozornili verejnosť a kompetentných na to, že sociálne služby sú spoločnou vecou nás všetkých. Pretože bohatý môže schudobnieť, zdravý môže ochorieť, ale naozaj všetci zostarneme. Bez rozdielu pohlavia, bankového konta, či politickej príslušnosti. Preto tak, ako sme sa tu spojili dnes večer, mali by sme sa spojiť potom aj v legislatíve a v praxi, aby sme zabezpečili dostatok finančných a kvalitných ľudských zdrojov pre sociálne služby. Lebo len tak nebude tlkot dobrých sŕdc v sociálnych službách slabnúť, ale naopak, bude silnieť. Ak sa nám to podarí, tak tento večer mal veľký význam,“ konštatovala predsedníčka poroty a autorka DOBRÉHO SRDCA Anna Ghannamová.

V jednotlivých kategóriach získali Cenu DOBRÉ SRDCE: 

 • v kategórii Opatrovateľka: Viera Sečanská /prax opatrovateľky 6 rokov (48 rokov sestrou v nemocnici), ZSS NITRAVA / Nitra
 • v kategórii Sestra v sociálnych službách: Bc. Judita Rybárová/ prax 36 rokov nepretržite v jednom sociálnom zariadení: DSS JASANIMA – Rožňava
 • v kategórii Odborný pracovník: Mgr. Andrea Pfundtnerová/ liečebný pedagóg, Seniorcentrum Staré mesto, Bratislava
 • v kategórií Manažér v sociálnych službách: Mgr. Sergej Kára, projektový manažér a štatutár o. z. VAGUS
 • v kategórii Poskytovateľ: Dominik n.o./ Veľká lehota založil ho František Garaj – zastupuje: riaditeľka ZSS Erika Sučanská
 • v kategórii Dobrovoľník: Vanda Martáková, študentka psychológie UK v Bratislave/ 5 rokov pôsobí ako dobrovoľníčka v Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior
 • v kategórii Filantrop a fundraiser: Jana Mrlianová, správkyňa Komunitnej nadácie Liptov
 • v kategórií Novinár o sociálnych službách: Elena Koritšánska, redaktorka RTVS
 • v kategórii Výnimočný počin v sociálnych službách: Anna Šmehilová zakladateľka a prezidentka občianskeho združenia EFFETA

Oceneným z celého Srdca gratulujeme!

Text: tlačová správa Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike
Foto: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike

späť na zoznam