Novinky

Nominácie Srdce na dlani 2018

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. 

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. V roku 2018 boli v šiestich kategóriach nominovaní títo dobrovoľníci, dobrovoľníčky, kooridnátori a koordinátorky a projekty:

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii

 • Mirka Jánošíková - Klub detskej nádeje
 • Zuzana Vývleková - Mládež ulice
 • Hudobníci z Občianskeho združenia Periférie - Bratislavská arcidiecézna charita
 • Anna Kravárová - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
 • Henrieta Cingeľová a Viera Krempaská - Združenie Rady rodičov Nejedlého
 • Petra Chudíková - Materské centrum Budatko
 • Ľubica Baroková - Fórum života, o.z.

Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti

 • Iveta Jančoková - Malíček, občianske združenie
 • Natália Machalíková - DSS Andreas
 • Michal Šterbák - Klub detskej nádeje
 • Klára Tihláriková - Mareena
 • Matej Spišák - Transparency International Slovensko

Dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva

 • Martin Chovanec - Klub detskej nádeje
 • Ľubica Poliaková - Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania

 • Učitelia, ktorí menia svet - Inštitút pre aktívne občianstvo
 • Peter Husák - INEX Slovakia
 • FORTUNÁČIK Doučovatelia Som tu pre teba - Nízkoprahová sociálna služba FORTUNÁČIK
 • Anna Kalafutová, Juraj Kasarda - OZ Nenápadní hrdinovia
 • Marek Riečan - Domov pri kríži
 • Martin Pernecký - Mareena
 • Patrícia Petrová - Transparency International Slovensko

Dobrovoľnícky projekt roka

 • Malíček - Malíček, občianske združenie
 • Dell projektový manažment pre neziskové organizácie – Dell s.r.o/ Tím DVPM
 • Prečo byť darcom krvi? - OZ Hematit

Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok

 • Magdaléna Žitňanská - Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
 • Monika Juríková - Ulita
 • Simona Planietová - Občianske združenie SAMARIA
 • Jozef Gontkovič - Klub detskej nádeje
 • Barbara Krištofíková - INEX Slovakia
 • Klára Bernátová - Komunita Zastavme korupciu

O tom, kto získa ocenenie rozhoduje 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia v zložení: Matúš Jarolín (získal ocenenie v kategórii Koordinátor dobrovoľníkov/čok 2017); Pavla Mašková (Nadácia SLSP); Lucia Svobodová (OZ Hlavičky), Katarína Gazdíková (získala ocenenie v kategórii Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti 2017); Martin Pener- MČ Ružinov (získala ocenenie v kategórii Podpora dobrovoľníctva 2017).

Slávnostné oceňovanie sa bude konať 4. decembra 2018. Záštitu nad podujatím prevzal Martin Giertl (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) a Ivo Nesrovnal (Primátor hlavného mesta SR Bratislavy).

Partneri podujatia: Hlavné mesto SR Bratislava, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

späť na zoznam