Novinky

Októbrová DRUHÁ STREDA

Téma: D- ZRUČNOSTI A VAŠA ZNÁMKA KVALITY

  • Ako kvalitne pracujete s dobrovoľníkmi?
  • Koho zaujíma, či to s nimi viete?
  • Čo je to kvalita v dobrovoľníctve?
  • Ako môžu dobrovoľníci zistiť, pomenovať a opísať zručnosti, ktoré počas dobrovoľníctva nadobudli?
  • Ako získať certifikát, pridať si ho do CV a vďaka dobrovoľníctvu sa aj zamestnať?
  • Čo na to hovoria zamestnávatelia a personalisti?
  • Je dobrovoľníctvo cestou k zamestnanosti či skôr k zamestnateľnosti?
  • Budeme sa baviť aj o tom, či a ako online nástroj D-zručnosti pre zamestnanie a štandardy kvality posúvajú latku dobrovoľníctva na Slovensku o pekný kúsok vyššie.

Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením zálohovej faktúry a to najneskôr do piatku, 9.októbra 2015.Ak sa nebudete môcť workshopu zúčastniť, dajte nám vedieť najneskôr do 9.októbra 2015, inak Vám záloha nebude vrátená. Stretnutie sa bude konať dňa 14. októbra 2015, v čase 9:00- 12:00 hod., v budove Magistrátu hl.mesta Bratislavy, miestnosť č. 101-prvé poschodie.

Trénerky workshopu: Alžbeta Frimmerová/ Gabriela Podmaková 
Cena pre účastníka/čku (zahŕňa aj občerstvenie): 10 EUR
Workshop sa otvára pri prihlásení minimálne 8 účastníkov/čok. Maximálny počet účastníkov/ čok je 20 osôb.

späť na zoznam